¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotoreportasjen ¸ˇ¸ˇKJEMIKALIEDYKKER: Rett i dusjen etter oppdrag. Kjemikaliedusjen er en portabel dusj som kobles rett på brannslangene. Under kraftig trykk blir kjemikalier vasket vekk før drakt og klær tas av. ALLTID MED: Varmesøkende kamera er uunnværlig for en røykdykker. Når sikten er lik null, kan varmeforskjellene på displayet vise om det er mennesker i rommet. Samtidig ser de varmeutvikling i vegger og tak. 48 > Fagbladet 9/2013 ¸ˇFULL FYR: Bilbranner er ofte krevende, spesielt i parkeringshus med fare for spredning til flere biler. Mengden med giftstoffer som frigjøres, er enorm. fbaargang2013 fbseksjonKIR