¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAutorisasjon Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (Sak) behandler søknader om autorisasjon for alt helsepersonell. Søkeren kan klage på avslag til Sak innen tre uker etter avslaget. Hvis ikke Sak imøtekommer klagen, sendes den til Statens helsepersonellnemnd (SHPN), som er klageorgan. SHPN behandler klagen og sender avgjørelsen til Sak, som sender vedtaket til søkeren, sammen med eventuell autorisasjon. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Ivana Jovanovic fra Serbia gleder seg over at Statens autorisasjonskontor (Sak) nok en gang har snudd. I slutten av august ble det klart at alle sykepleiere fra land utenfor EU/EØS-området får sin søknad om autorisasjon behandlet på nytt  etter å ha fått avslag i april.  Nå regner jeg med at de vil behandle søknaden min på nytt, sier en optimistisk Jovanovic.  Og jeg tar det nesten som en selvfølge at jeg ikke enda en gang må betale avgiften for å søke. En plutselig snuoperasjon Første gang Fagbladet snakket med Ivana Jovanovic var etter at Sak hadde endret sin praksis for å gi autorisasjon i april i år. Etter fire års sykepleieutdanning på videregående nivå og tre års høgskoleutdanning på bachelorgradnivå søkte Jovanovic om autorisasjon som sykepleier i Norge. Hun fikk først et vedtak om kvalifiseringsløp som skulle lede fram til autorisasjon. Hun skulle ta et fire ukers kurs og to eksamener. Kurset gjennomførte hun, og bestod den første eksamen. Men i april innførte autorisasjonskontoret en strengere praksis, og Jovanovic fikk i likhet med mange andre brev om at vedtaket var trukket tilbake. I august gikk autorisasjonskontoret tilbake til sin tidligere praksis, og Jovanovic er en av mange som nå har fått nytt håp. Kan ikke gi forhåndsløfter Avdelingsleder i Sak, Kjell Magne Mørk, forklarer at autorisasjonskontoret ikke kan gi forhåndsløfter om autorisasjon. De kan bare gi råd om hvordan søkere kan kvalifisere seg for en eventuell autorisasjon i framtida.  Forutsetningene for vår veiledning kan endres både på grunn av endringer i helsepersonelloven og i tolkningen av denne, sier han. Det var vedtak i Helsepersonellnemnda i mars som førte til at Sak vurderte det som riktig å endre praksis. Endringen medførte at flere klaget på sine vedtak. Sak fikk i etterkant av dette en presisering fra Helse- og omsorgsdepartementet av hva som skal være grunnlaget for vurderingen av slike søknader. (Se egen sak.)  Vi er svært glad for departementets presisering, sier Mørk. Presisteringene innebærer at Sak nå går tilbake til det grunnlaget de vurderte søknader på inntil i vår. Avdelingslederen opplyser at autorisasjonskontoret vil vurdere alle som har fått avslagsvedtak etter 1. januar 2012, på nytt. I de tilfeller der Sak kommer fram til en annen konklusjon enn i et tidligere avslagsvedtak, får søkeren tilsendt nytt vedtak. Håp for framtida  Jeg håper å ta min siste eksamen i november, og at jeg får autorisasjon tidlig neste år, sier Ivana Jovanovic. Hun vil sende alle papirer med rammeplan fra høgskole 30 > Fagbladet 10/2013 Endelig håp om autorisasjon Etter sju års helsefaglig utdanning og to års praksis håper Ivana Jovanovic at hun snart får autorisasjon som sykepleier. fbaargang2013 fbseksjonHEL