¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇViktig kompetanse Raymond Turøy, nyvalgt leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, mener at tida er inne for et nært samarbeid mellom organisasjonene i arbeidslivet for å løse framtidas kompetanseutfordringer. I Fafos undersøkelse Voksnes læring i kommunene kommer det blant annet fram at virksomhetsledere mener organiserte opplæringstiltak for ansatte både kan bidra til bedre jobbutførelse og økt trygghet i arbeidssituasjonen for mange.  Alle ansatte bør ha kompetanseplaner med klare mål som samsvarer med helse- og sosialsektorens behov, sier Turøy. Han retter spesielt oppmerksomheten mot ansatte med lite eller ingen formell kompetanse.  I framtida blir det viktig å finne og bruke fleksible løsninger som leder ansatte fram mot et fagbrev, sier han. KES ¸ˇDe som har det vanskeligst Samhandlingsreformen legger et stort ansvar på kommunene. Skal reformen lykkes, må vi klare å ivareta menneskene som har det vanskeligst,ª heter det i en uttalelse fra Landskonferansen til Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Seksjonen er særlig opptatt av personer som bor på krisesentre, barn i barnevernet, asylsøkere på mottak, mennesker med rus- og psykiske helseproblemer, mennesker med kroniske lidelser og de sykeste gamle, mennesker med utviklingshemning og ulike funksjonsnedsettelser.  Med økte krav om effekti- Mat er medisin  For mennesker på institusjon, er maten viktig både sosialt og helsemessig, sier Torill Herigstad, leder i Faggruppa for ernæringsfagarbeidere. Hun er fornøyd med at landskonferansen i SHS gikk inn for lokale kjøkken på institusjoner.  På et lokalt kjøkken er det lettere å etterkomme den enkeltes ønsker og behov i matveien enn på et sentral- visering og målbarhet kommer ofte ansatte i en skvis mellom økonomi og menneskers hjelpebehov, sier Sissel M. Skoghaug, nyvalgt nestleder i SHS. Skoghaug oppfordrer alle ansatte, også ledere, til å kreve nok ressurser til oppgavene som skal gjøres. Fagforbundets hefte Stopp opp! Si fra? er et godt verktøy for dette. Målet med heftet er å bidra til å bygge et trygt arbeidsmiljø. At feil og mangler kommer fram i lyset, er første skritt mot bedring, og det er avgjørende for et trygt arbeidsmiljø og gode tjenester. KES  Sentralisering av matproduksjonen skaper mange begrensninger når det gjelder utvalg og kvalitet. Samtidig fins det ingen dokumentasjon på at sentralisering er mer kostnads- effektivt, sier faggruppas leder. KES ¸ˇ¸ˇkjøkken, mener hun, og beklager at mange fremdeles oppfatter kost og ernæring som en støttefunksjon. ¸ˇTakk for meg Jeg kan se tilbake på ti år som leder i Seksjon helse og sosial. Ti fantastiske år. Det er spesielt gledelig å tenke på alle de flotte menneskene jeg har møtt. I løpet av disse ti årene har vi blitt mer enn 100.000 medlemmer som jobber med helse. Jeg har møtt mange av dem  dyktige yrkesutøvere og entusiastiske tillitsvalgte. Seksjon helse og sosial organiserer nærmere 70 forskjellige yrkesgrupper. I styret sitter det seks personer. Det gir seg selv at alle yrkesgruppene ikke kan få sin egen representant i styret, men yrkene er allikevel godt representert gjennom faggrupper. De er gull verdt. Det er et helt nødvendig bindeledd mellom styret og det yrkesaktive medlem. Jeg kan stolt konstatere at neste leder tar over en seksjon i full blomst. Det har vært noen spennende år  med en rivende utvikling. Jeg fikk min første jobb som nyutdannet hjelpepleier i 1974. Den gangen søkte vi ikke jobb. Vi fikk utdannelsen, ble lært opp og deretter plassert i jobb. Det var ledelsen på arbeidsplassen som tilbød oss jobb, en heltidsstilling. For 40 år siden var det mennene som bestemte i arbeidslivet. Vi har heldigvis tatt noen sjumilssteg siden den gang. I dag er det en selvfølge at både menn og kvinner påvirker egen arbeidsdag. KJELLFRID T. BLAKSTAD ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er riktignok vemodig å gi fra seg styringspinnen til noen andre, men samtidig kan jeg stolt konstatere at neste leder tar over en seksjon i full blomst. Det er ikke plass til å trekke fram alle kampsakene og seirene her, men Fagforbundet og seksjonen vår er en yrkesfaglig og politisk aktør som det lyttes til. Vi er godt synlig innenfor helse- og sosialområdet  noe som speiles i medlemsveksten. Til alle herlige medlemmer i Fagforbundet: Takk for tilliten! Det har vært en fabelaktig reise. 42 > Fagbladet 10/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL