¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNytt seksjonsstyre Fagforbundets nest største seksjon gjenvalgte Mette Henriksen Aas som leder på landskonferansen til Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Det var ingen motforslag til valgkomiteens innstilling under seksjonskonferansen i september. Mette Henriksen Aas er bibliotekar fra Vestfold. Hun har lang organisasjons- og politisk erfaring, og hun har vært seksjonsleder helt siden Fagforbundet ble stiftet for drøyt ti år siden. Ny nestleder er barne- og ungdomsarbeider May-Britt Sundal fra Buskerud. Hun har tidligere sittet fire år som styremedlem i seksjonen sentralt. Som styremedlemmer ble valgt: kulturarbeider Ronny B. Larsen fra Hedmark, kirkegårdsleder Inger Strand fra Sør-Trøndelag, barne- og ungdomsarbeider Anne Grethe Reinertsen fra VestAgder og barne- og ungdomsarbeider/ kirkegårdsassistent Per-Arne Skjeldestad fra Sogn og Fjordane. SKKO nærmer seg 50.000 medlemmer og er den seksjonen som øker mest i Fagforbundet. Tekst: TITTI BRUN NYTT STYRE: Bak fra v: Ronny Bekken Larsen, Per-Arne Skjeldestad og Anne-Grethe Reinertsen. Foran f.v.: Inger Strand, May-Britt Sundal og Mette Henriksen Aas. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ Budsjettkutt skader barna ¸ˇByrådet i Oslo foreslår å kutte bydelenes driftsmidler med 170 millioner kroner.  Barna kommer til å bli skadelidende, mener Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Oslo er en av de raskest voksende storbyene i Europa. Ifølge finansbyråd Kristin Vinje gir dette store utfordringer fordi veksten i frie inntekter er mindre enn de voksende utgiftene som er knyttet til befolkningsveksten, skriver Dagsavisen. Selv om osloskolene blir trukket fram som budsjettvinnere, med en styrking på 322 millioner kroner, bekymrer opposisjonspolitikerne seg for barnas oppvekstvilkår i hovedstaden.  Flertallet foreslår å kutte 170 millioner i bydelene, og det er jo her de viktige velferdstilbudene ligger, sier Rødts Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.  Ved å kutte i bydelenes budsjetter vil vi få færre voksne i barnehagene. Byrådet innfrir heller ikke vedtaket om to barnehageopptak i året, og det er ikke satt av penger til å innføre bemanningsnormen i barnehagene, sier Aps Libe Rieber-Mohn til samme avis.  Oslo er den kommunen i landet som har flest fattige barn. Likevel er dette et budsjett med lite fokus på utjevning, sier SVs Marianne Borgen. PF Fagbladet 10/2013 > 29 Foto: Kjell Olufsen Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR