¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKommunenes opplæringstilbud: De som trenger mest, får minst Nesten halvparten av alle ansatte i barnehager mangler formell utdanning. Likevel gir bare 18 prosent av kommunene tilbud om formell kvalifisering. TYekst: TITTI BRUN rkesgruppene i kommunene som trenger mest opplæring, får minst. Det er konklusjonen i en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Fagforbundet. 45.000 uten formell utdanning Nesten halvparten av alle som arbeider i barnehager  ca. 45.000  har ingen formell kompetanse, selv om mange har lang erfaring og mange kurs. Nylig gjenvalgt leder for Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas, slår fast at arbeidsgiverne ikke prioriterer opplæring av de ansatte som trenger det mest.  Dette har vi visst lenge; nå har vi også dokumentasjonen, sier hun. Hun mener det må satses mer på ansatte som har lite formell kompetanse, men som har lang fartstid.  Det er viktig at lederne motiverer de ansatte, blant annet ved å legge til rette for at de kan ta fagbrev og fagskoler. Og ikke minst: Når eksamen er bestått, er det viktig at den nyervervede kompetansen tas i bruk, påpeker Henriksen Aas. Fagarbeidere ønsker mer Mange barne- og ungdomsarbeidere ønsker mer kompetanse, uten å bli førskolelærer. Nylig ble den første planen for en ny fagskole for barne- og ungdomsarbeidere godkjent. Utdanningen bygger på fagbrevet, og tema for dette første ettårige faget er Barn med særskilte behov.  Det er viktig at kommune- og barnehage- KOMPETANSE: Fagforbundet krever mer formell opplæring for dem som trenger det mest. ledelsen legger til rette for at ansatte kan ta fagskolen. Fagforbundet krever at fagskole skal gi mer i lønn. Økt vekt på formell kompetanse Undersøkelsen peker også på at det oftere stilles krav til formell utdanning ved ansettelser. I tillegg vektlegger styrerne formell kompetanse som viktigste type læretiltak for ansatte.  Det som kreves, er at ledere eller tillitsvalgte tar tak i spørsmålet om kompetanse, slår prosjektleder Torgeir Nyen i Fafo fast. ¸ˇ¸ˇDette er saken: Det er store forskjeller i hvor mye opplæring kommunenes ulike yrkesgrupper får. Gruppene som har liten formell utdanning, får dårligst tilbud. Forskningsstiftelsen Fafo har undersøkt lærings- og kompetanseutvikling på fire kommunale arbeidsfelt: barnehage, pleie og omsorg, kontor og vaktmester. Av de som arbeider i barnehager, er omkring 30.000 førskolelærere og 15.000 barne- og ungdomsarbeidere. 45.000 har ingen formell kompetanse, selv om mange har stor realkompetanse. Fagbladet 10/2013 > 35 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKIR