¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTyskland: Fra privat til offentlig drift ¸ˇ¸ˇTYSK SNUOPERASJON " På 1980- og 90-tallet pågikk en omfattende privatisering av offentlige virksomheter i Tyskland. " De siste ti årene er det grunnlagt mer enn 70 nye kommunale, tekniske driftsselskaper. " Mer enn 300 konsesjoner innenfor energi, renovasjon etc. er tatt tilbake i kommunal regi. " En undersøkelse av 297 kommuner i perioden 2004 2007 viste at 73 kommuner fattet vedtak om å endre driftsform. Av disse besluttet 49 å rekommunalisere, 23 ville outsource, mens ni opprettet såkalte OPS-selskaper (offentlig privat samarbeid). gjelder evnen til å utføre offentlige oppgaver billig og effektivt, og  dessverre  også deres rolle som god arbeidsgiver. Troen på offentlig drift øker Fagforbundet Verdi har siden 2007 engasjert meningsmålingsinstituttet Forsa til å gjennomføre årlige undersøkelser av tyskernes forhold til offentlig sektor. Bank- og finanskrisa har ført til at tyskernes klokkertro på privat drift er blitt svekket. I alle målingene etter 2007 har tiltroen til offentlig drift fått stadig flere tilhengere.  Vi ser praktisk på spørsmålet om rekommunalisering av kommunale tjenester, og vurderer konkret hvert enkelt tilfelle, sier avdelingsleder Renate Sternatz i Verdis forbundsledelse i Berlin. Hun sier at forbundet legger stor vekt på hva som tjener medlemmene best i hvert enkelt tilfelle. Men det går ikke alltid smertefritt for seg. Ett eksempel er rekommunalisering av vannverket Hansewasser i Bremen. Her FOR REKOMMUNALISERING:  Fagforbundet Verdi er prinsipielt for rekommunalisering, men vurderer hver enkelt sak konkret, sier forbundssekretærene Harald Giesecke og Renate Sternatz. har de ansatte forhandlet seg til lønnstillegg som de ikke uten videre kan ta med seg over i et rekommunalisert vannverk. De ansatte er derfor imot rekommunalisering, og det gjør saken selvsagt vanskelig for Verdi. Tilsvarende eksempler er det flere av innenfor energiforsyningen. 2000 el-konsesjoner utløper i 2013/2014 Energi står høyt på dagsorden i mange tyske kommuner. Over 2000 el-konsesjoner utløper i år eller neste år, og mange steder jobbes det for å hente elforsyningen tilbake til det offentlige. I Berlin blir det folkeavstemning om saken i november. Svenske Vattenfall har hatt elforsyningen i Berlin i snart 20 år, og konsesjonen utløper høsten 2014. Grasrotinitiativene Energitisch og BurgerEnergi Berlin (BEB) har hatt en vellykket underskriftskampanje for en folkeavstemning om rekommunalisering av elverket i Berlin. Nonprofittorganisasjonen BEBs plan er å starte et eget selskap som skal forsyne Berlin med økostrøm. Kampanjen er organisert som et privat andelslag, der medlemmene hittil har betalt inn nær 60 millioner kroner i startkapital. Men det er behov for rundt 800 millioner.  Ingen skal fortelle meg at ikke Vattenfall tjener gode penger i Berlin, og de pengene vil vi at byens innbyggere skal nyte godt av. Dessuten er de store energiselskapene lite interessert i alternativ energi, og det må vi rette på, sier Luise Neumann-Cosel, leder for BurgerEnergi Berlin. I Tyskland er det til nå dannet over 600 slike grasrotinitiativer som arbeider for rekommunalisering av elforsyningen eller som vil danne nye selskaper for å overta elforsyningen. Målet er billigere energi, og energi i hovedsak basert på sol, vind og andre fornybare ressurser. KONSESJONEN UTLØPER: Svenske Vattenfall har stått for strømforsyningen i Berlin i snart 20 år. Neste år utløper konsesjonen, og flere står klar til å overta. ¸ˇ¸ˇ52 > Fagbladet 10/2013 Bank- og finanskrisa har ført til at tyskernes klokkertro på privat drift er blitt svekket. fbaargang2013 fbseksjonKIR