¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVAR OG KJÆRLIGHET: At de gamle er overlatt til oss når de kommer på sykehjem, føler jeg som et veldig stort ansvar. Tid til å prate Har du tid nok til å snakke med pasientene? Jeg tar meg tid. Men jeg skulle gjerne sitte ned oftere for å lytte til de gamle. Det er helt utrolig å høre hva de forteller, hva de gjorde for å overleve. For eksempel fortalte en meg om da hun ble enke og satt alene igjen med fire små barn den yngste bare seks måneder gammel og om hvor redd hun var for at barna skulle bli tatt fra henne hvis hun ikke klarte å for- sørge dem. Slik var det. Tenk på hvor godt vi har det. Jevnaldrende pasienter Som 71-åring opplever du at pasienter som kommer inn, er på din egen alder, eller yngre. Hvordan er det? Det er grusomt. Da tenker jeg på hvor heldig jeg er som får gå i full stilling, som kan gå på jobb hver dag. Vi har hatt pasienter her som jeg har gått sammen med på skolen. Da må jeg distansere meg. Det er sørgelig å se hvor redusert de kan bli, når jeg har kjent dem og vet at de har vært noe helt annet. Er du bekymret for at du selv skal bli sittende som pasient på sykehjem? Mor ble 102 år og var helt klar i hodet. Hun gikk lange turer, og laget middag helt til det siste. Jeg kan jo håpe at jeg har arvet hennes gode gener. Har ekstrajobb I tillegg til full jobb som hjelpepleier, har Bjørg også engasjert seg i Røde Kors besøkstjeneste. Annenhver onsdag er jeg på eldresenteret og snakker med dem som bor der. Det er nesten det samme som å jobbe her. Det er ni år siden du kunne pensjonert deg med AFP. Har du vurdert det? Nei, det har jeg ikke. Men kommunen har seniordager, så når du er 62, får du en fridag hver 14. dag. Og når du fyller 65, får du en fridag i uka. Dette har vært avgjørende for at jeg kan stå så lenge i jobb. For det er en tøff jobb. Nedtelling Men nå er det snart slutt. Bjørg forbereder seg på å skrive sitt livs første oppsigelse. Fra 1. januar vil hun bli pensjonist. Eller i hvert fall nesten. Jeg har ikke lyst å slippe taket helt. Jeg vil gjerne jobbe hver tredje helg hvis jeg får anledning til det. Så lenge jeg er frisk, håper jeg å stå til disposisjon. Hva har vært høydepunktet i alle de årene du har jobbet? Det var å ta hjelpepleierutdanning da jeg var nesten 50. I det hele tatt så syns jeg at jeg har vært privilegert som har hatt en slik jobb i så mange år. ¸ˇ64 > Fagbladet 10/2013 Jeg har hørt at det snakkes om å innføre delt arbeidstid igjen. Det må ikke skje. Da får de i alle fall ikke folk til å velge dette yrket. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR