¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVIL VISE VEI: Det nye ungdomsutvalget med vararepresentanter peker ut retningen for ungdomsarbeidet. Fra v: Rune Breisnes, Kari Anne Stokdal Fagerland, Are Ødbehr, Liz Yvonne Aslaksen, Christina Beck Jørgensen, Lene Solberg, Bent Frantzen Simonsen, Lisbeth Fremstad Morewood og Saman Al-Dehesi. Kjemper for flere enn seg selv Bjørg Hageløkken fra Oppland ble gjenvalgt under landskonferansen for pensjonister i Fagforbundet. Noe som engasjerer medlemmene er at pensjonister i de årlige trygdeoppgjørene blir regulert likt som gjennomsnittet av lønnsoppgjørene. Men deretter blir 0,75 prosent trukket fra, og det opprører mange pensjonister. Pensjonister og uføre godtar ikke at vi får mindre tillegg enn befolkningen for øvrig. Pensjonister har de samme utgiftene i sin hverdag som yrkesaktive og skal være med på den samme velstandsutviklingen som samfunnet for øvrig,ª heter det i en uttalelse fra konferansen. Men Fagforbundets pensjonister er ikke bare opptatt av sin egen gruppe. De vil blant annet jobbe for at tannhelsetjenesten blir en del av det ordinære offentlige helsetilbudet. I dag er ikke tannhelse dekket av det offentlige, slik andre viktige helsetjenester er. Foto: Martine Grymyr ERFARNE TILLITSVALGTE: Fagforbundets nyvalgte pensjonistutvalg og vararepresentanter. Fra v: Kari Kaasen, Gunnar Johansen, Atle Lerøy, Rolv Skirbekk, Tom Kåre Hansen, Randi Munch Aanonsen, Wenche Hansgaard, Arne Thomassen, Freddy Lindquist, Kari Solberg, Bjørg Hageløkken og Berit Lynnebakken. ¸ˇ16 > Fagbladet 10/2013 Tennene er en viktig del av helsa, og derfor må all nødvendig tannbehandling dekkes av det offentlige, med en egenandel på 2500 kroner. Samtidig bør det innføres priskontroll på tannhelsetjenester, mener Fagforbundets pensjonister. Dette er et viktig punkt i pensjonistenes handlingsplan. Det er kommet inn flere forslag om offentlig tannhelse til landsmøtet, men arbeidsutvalget mener dette allerede er en del av forbundets prinsipp- og handlingsprogram. PF Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKON