¸ˇEt fenomen som studentene da kan få bryne seg på, er det utskjelte styringssystemet New public management, lover Jensen, som ikke legger skjul på sin skepsis til styringsmodellen. At mange også mener at verdier skapes i markedet, og ikke i offentlig sektor, er han heller ikke begeistret for. ¸ˇTre i auditoriet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMøter effektiviseringskrav Bak studiet står Fagforbundet, som bidrar både med finansiering og rekruttering.  Vi opprettet dette studiet som et tilbud til medlemmer Hvilke forventninger har du til studiet, og hva vil du oppnå med det? Tor Andreas Skagseth (33) sekretær i Trondheim renholdsverk og seksjonsleder i Fagforbundet Sør-Trøndelag.  Jeg ønsker å få innsikt i offentlig styring og ledelse. Før eller siden vil jeg skifte jobb. Jeg ønsker å pense meg inn på å jobbe med økonomi og personal. Merethe Skalstad (47) kontorleder i Vestre Viken helseforetak  Jeg tror dette blir kjempegøy og at jeg får stor bruk for den nye kunnskapen. Spesielt ledelse, som jeg jobber med i hverdagen, ønsker jeg å lære mer om. Jeg ønsker å bli en bedre leder og kunne utnytte de nye kunnskapene. Kari Finsen (48) konsulent i barne- og ungdomspsykiatrien ved Oslo universitetssykehus  Jeg regner med å bli inspirert og lære mer om økonomi. Jeg ønsker å bli bedre på det jeg gjør i dag. som mangler høgskoleutdanning. I møte med den konkurransen vi ser kommer, trenger vi å styrke kompetansen til våre medlemmer. Dette blir særlig aktuelt hvis den nye regjeringen går i gang med en massiv kommunesammenslåing, sier Fredrik Hellstrøm, leder av Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Han forteller om en virkelighet der kommunene i større grad enn før ansetter folk med høgskoleutdanning i ryggsekken. Og at dette dermed blir en forutsetning for avansement.  Allerede i dag foregår det en samkjøring av administrative tjenester mellom nabokommuner. De legger arkivtjenestene i en kommune og postmottakene i en annen. Økonomiforvaltningen havner kanskje i en tredje. Når basistjenestene blir slått sammen, representerer det en innsparing, men det skaper også et press på de ansatte for å kapre de ledige jobbene, sier Hellstrøm. Fagbladet 10/2013 > 31 Illustrasjon: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON