¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSPRåKLIG PåFYLL:  Det er flott med sånne kurs. Folk som har en stressende hverdag kan sette seg ned og lære seg å kommunisere bedre og mer effektivt, sier Nusrat Aziz. ¸ˇFagbladet 10/2013 > 33 ¸ˇKOMPETANSEHEVING NORSKª " Prosjektet startet i 2010 i regi av Sykehjemsetaten i Oslo. " Målet var å styrke norskkompetansen blant de ansatte, samt øke kunnskapen om IKT for å øke pasientsikkerheten, bedre kvaliteten i tjenesten og skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv. fbaargang2013 fbseksjonKON