¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇganisasjonen blir tatt i bruk og kompetansen til den enkelte yrkesutøveren står i fokus. Det er gledelig at disse helseforetakene også ser på helsesekretærene som en viktig ressurs, og er opptatt av hva slags kompetanse de har. De ønsker seg også mer medisinsk kontorpersonell med rett kompetanse, og gruppa får muligheter til kompetanseheving i form av videreutdanning på fagskolenivå. Funksjonalitet og nær og rask brukerstøtte når det gjelder it-systemer er viktig for produktivitet og kvalitet. I dag er støttefunksjonene organisert på ulik måte, noe som har ført til forskjeller mellom de ulike sykehusene. En felles nasjonal plattform for IKT må prioriteres. Det vil bedre det indre livet i helsenorge og forenkle tilgangen på tjenestene for brukerne. Målet er En innbygger  en journal. Vi er på god vei! En profesjonsnøytral helsepersonellov gir mulighet for at en bestemt type arbeid kan gjennomføres av ulike grupper helsepersonell, så lenge de som overtar arbeidet gjør dette på en like god faglig og pasientsikker måte som dem som tradisjonelt har utført oppgavene. Fagforbundet har alltid vært svært opptatt av å ha rett person på rett plass. Vi vil ha riktig bruk av ansattes kompetanse, og vi vektlegger både tverrfaglighet og flerfaglighet fordi vi mener det gir god kvalitet i pasientbehandlingen. Fordi tidene og behovene endrer seg, vil vi alltid ha naturlige endringer i utdanning og arbeidssituasjon. Rett fordeling og bedre samhandling mellom profesjoner  og god utnytting av den enkeltes kompetanse  gir også god økonomisk uttelling. UTFORDRING: Antall kontoransatte på sykehusene synker. Samtidig er sykepleiere, leger og mellomledere i ferd med å drukne i kontorarbeid. Fagbladet 10/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKON