¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVENTER På DOMMEN: Familien Gazul/Bahadori måtte tilbake i tingretten etter at UNE vedtok et nytt utvisningsvedtak. Nå venter de nok en gang på dommen som kan avgjøre familiens framtid.  En krenkelse av barnekonvensjonen Hvor tungt veier barnekonvensjonens bestemmelser om barns beste? Spørsmålet er igjen reist i Oslo tingrett. Nå venter Yalda (12) og familien nok en gang på dommen. Responstida må ned  Brannfolk skal ikke gjøre politiets oppgaver, mener Jørn Davidsen, styremedlem i Norsk Brannmannforening. Han er ikke overrasket over at det var brannmannskapene som måtte pågripe trippeldrapsmannen på Valdres-ekspressen.  Jeg var på kurs i Sogn og Fjordane nylig, og da var uttrykningstid et tema. Gjennomgangstonen var at politiets responstid er for lang, sier Davidsen. Det er ingen hemmelighet at brannmannskapene og ambulansen oftest er først på ulykkesstedet utenfor de store byene. Eldst og yngst De er hundre år til sammen, eldste og yngste delegat på Fagforbundets landsmøte. Rolf Skirbekk fra Hedmark er 77 år, Malin Frøyna fra Aust-Agder er 23. Malin talte ungdommens sak, mens Rolf fikk pågangsmot av å høre delegatenes iver og vilje til å forsvare velferdsstaten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFor advokat Arild Humlen og familien Gazul/ Bahadoris støttespillere er svaret veldig enkelt: Barns beste og tilknytning til riket skal og må veie tyngst. For Yalda (12) og de andre rundt 500 lengeværende asylbarna som har fått avslag på asylsøknad, er svaret langt mer komplisert etter familienes møter med Utlendingsnemnda (UNE). Tilbake til start Familien Gazul/Bahadori var denne måneden tilbake i tingretten i sin kamp for å få bli i Norge, landet som Yalda har vokst opp i. De krever å få kjent utvisningsvedtaket fra UNE ugyldig. Mor, Maria Gazul, er fra Moldova. Far, Abdul Jabar Bahadori, er fra Afghanistan. De frykter varig splittelse av familien dersom de blir utvist. Familien fikk medhold til å bli i Norge i august i fjor, men UNE anket saken til lagmannsretten. Bare uker før anken skulle opp, gjorde UNE et nytt vedtak med samme konklusjon  nemlig avslag og utvisning. Dermed rykket den lille familien tilbake til start.  Skal, ikke bør! Advokat Arild Humlen brukte store deler av sine prosedyrer i Oslo tingrett til nettopp å gjennomgå barnekonvensjonen, fjorårets storingsmelding Barn på fluktª og de siste årenes tolkningstillegg til loven.  Lovgiverne har brukt skal, ikke bør om hensynet til barnets beste og dets tilknytning til riket, mens bør brukes om innvandringsregulerende hensyn, poengterte han. UNE mener at det er mulig for familien å søke gjenforening i Moldova, og at far kan søke visum dit. Det er imidlertid usikkert hvordan. UNE framholder også at familien har løyet om identitet og sosial status. Dette ble tilbakevist av advokat Humlen, som viste til at mors navn skrives forskjellig på russisk og moldovsk og at ekteskapet deres var velsignet av kirken, mens formell registrering var stoppet av myndighetene. Velkommen i Tromsø Folk i Tromsø har slått ring rundt familien, siden saken deres ble kjent i januar i fjor. En støttegruppe har samlet inn penger til rettssakene, og de fleste lokalpolitikerne stiller seg bak kravet om at de må få bli.  Denne lille familien er de som har det verst i Tromsø i dag. Jeg har sett dem gå fra jubel til bunnløs fortvilelse. De trenger all den støtten de kan få, sier ordfører Jens Johan Hjort (H). Tekst og foto: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 11/2013 > 5 Foto: Titti Brun 334.398 var medlemmer i Fagforbundet 4. november. Det er 3623 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY. fbaargang2013 fbseksjonHEL