¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKraftige kutt i Halden Halden er av flere blitt betegnet som en av landets mest skakkkjørte kommuner. Da rådmann Gudrun Haabeth Grindaker la fram sitt første budsjettforslag i november, skrev hun at nedbemanning er helt nødvendig. Det må spares over hundre millioner kroner, og det legges opp til færre sykehjemsplasser, økt eiendomsskatt og at ansatte må bli mer effektive.  Rådmannens budsjettforslag raserer sentrale støttefunksjoner og kutt i forebyggende tiltak og viser mangel på langsiktighet og kontinuitet. Dette kommer til å koste mye på sikt, sier hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Halden og Aremark, Kirsti Rørmyr. Alle fagforeningene, på tvers av hovedsammenslutningene, har sendt en felles og sterkt kritisk uttalelse til budsjettforslaget der det blant annet heter at en kommune med anstrengt økonomi må prioritere lovpålagte oppgaver framfor andre aktiviteter som de mener kommunen bruker penger på.  Rådmannens budsjettforslag er rett og slett ikke gjennomførbart, sier Rørmyr. KRITISK:  Budsjettforslaget lar seg ikke gjennomføre, mener Kirsti Rørmyr i Fagforbundet. ¸ˇFagbladet 11/2013 > 17 Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL