¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet gjør godt å kunne føre kampen for tverrfaglighet videre.ª Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Samspill 2013 Hele 160 ledere, sykepleiere og helsefagarbeidere i Fagforbundet møttes for faglig påfyll. Bianca Tønnesen Vestvik var en av mange dyktige innledere. Hun ga noen tips om hva mennesker i krise trenger. Side 30 ˇ€‹ Det gode livet Liv J. Goksør og Erna Larsen leder møtene på Filosofisk kafe. De to har drøftet mange store spørsmål med reflekterte sykehjemspasienter. Side 38 ˇ€‹ Empatisk kommunikasjon FOKUS: Gjennom metoden empatisk kommunikasjon kan helsepersonell få kunnskap om nye måter å samtale på. Eliisa Simula og Unni Storhaug har skrevet en bachelor om dette. Side 40 Alt for pasienten Norgesmesterskapet i hurtigfrigjøring ble en demonstrasjon i velsmurte ferdigheter. Deltakere fra ambulanse, brann og politi konkurrerte på øvingssenteret til Norsk Luftambulanse i Hallingdal. Side 32 Fagbladet 11/2013 > 27 ¸ˇFoto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonHEL