¸ˇSTUDIETILBUD FAGSKOLE Demensomsorg og alderspsykiatri NYTT STUDIETILBUD FAGSKOLE Utviklingshemning og aldring Fortløpende opptak fra 1.mars. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger tlf. 33 34 19 50 11F.0a3g.s1k3ole0n8U.3t6viklFagbladetMars2013.indd 1 Fagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 Fortløpende opptak fra 1.mars. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger tlf. 33 34 19 50 HELSEFAGSKOLEN Oppstart januar 2014 Gratis fagskoleutdanning på deltid 11.03.13 08.36 FagskolenDemensFagbladetMars2013.indd 1 Psykisk helsearbeid, Drammen Kreftomsorg og lindrende pleie, Drammen Kreftomsorg og lindrende pleie, Tønsberg Miljøarbeid innen rus, Drammen Helse, aldring, aktiv omsorg, Drammen Barsel- og barnepleie, Drammen Psykisk helsearbeid, Skien Opptakskrav: Helsefagarbeider / hjelpepleier. Utgifter til bøker og forbruksmateriell kommer i tillegg. Utdanningen er godkjent av NOKUT. Info: tlf 32 21 34 10 / www.folkeuniversitetet.no drammen@folkeuniversitetet.no Gratis utdanning! DELTIDSSTUDIER Fagbladet 11/2013 > 37 fbaargang2013 fbseksjonHEL