¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇKjære kollega SHS Rogaland inviterte alle medlemmer til gratis fagdag om kommunikasjon, kollegastøtte og praktisk yrkesetikk. Foreleser var prest og foredragsholder John Grimsby.  Ingen kan være en god kollega alene  vi er avhengig av hverandre. Gode arbeidsmiljøer blir heller ikke til av seg selv, mener Grimsby. Det store spørsmålet han og de 120 deltakerne stilte seg, er Hvordan bygger vi gode arbeidsgrupper  hvor alle gleder seg til å gå på jobben?ª KES ¸ˇ¸ˇKLARE VINNERE: Seksjonsleder Lillian Haugsdal i SHS Masfjorden, sier at Oddny Daae (t.v.) og Britt Tottland (t.h.) sprer glede til pasienter, kolleger og pårørende. årets kokk og årets aktivitør Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) Hordaland har kåret Oddny Daae til årets kokk og Britt Tottland til årets aktivitør i Hordaland. Begge tittelvinnerne bor og arbeider i Masfjorden. Sigrun Bøe Perez, seksjonsleder i Hordaland, overrakte blomster, håndbøker og hovedgevinsten som var invitasjon til Hamar for å delta på Kreativ omsorg 2014. Fra Fagforbundet sentralt kom Raymond Turøy, nyvalgt leder i SHS. Mange medlemmer samt ordfører og rådmann kom på tilstelningen på Masfjorden sjukeheim for å hylle de to tittelvinnerne og for å markere tiårsjubileet til Fagforbundet. KES ¸ˇSamarbeid for etisk kompetanse For å styrke etisk kompetanse samarbeider Fagforbundet og andre arbeidstakerorganisasjoner med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving har pågått siden 2010, og over 200 kommuner og bydeler er med.  Vi ønsker enda flere deltakere, sier Siri Bøgh, rådgiver i Fagforbundet SHS og medlem av styringsgruppa for prosjektet. prosjektet er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse-, sosial- og omsorgsektoren og gjennomfører systematisk etisk refleksjon på arbeidsplassene. Bøgh anbefaler alle som ivrer for temaet til å ta i bruk verktøyet som er utviklet. En oversikt over materiell fins på hjemmesida til KS helse og velferd. Du kan også lese mer om etikk på fagforbundet.no/shs. Hovedmålet for samarbeids- KES ¸ˇKlar for innsats for seksjonen Jeg overtok nylig ledelsen for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Det gjør meg både stolt og ydmyk. Jeg gleder meg til å brette opp ermene for de mer enn 100.00 medlemmene i helsesektoren. Det er spesielt gledelig å ta over en velfungerende seksjon  som har gjort en svært god jobb disse ti årene Fagforbundet har eksistert. Nå skal vi føre kampene våre videre. En av mine hjertesaker er å utvikle gode tiltak for deg som jobber med psykisk utviklingshemmede  litt på grunn av at jeg selv har jobbet med dette, men ikke minst fordi jeg vet at både Det gjør godt å kunne føre kampen for tverrfaglighet videre. assistentgrupper og fagarbeidere er under sterkt press. Det handler blant annet om å sikre at alle får tilgang til god og riktig formalkompetanse. ¸ˇDet er viktig å poengtere at kravet om kompetanseheving selvsagt ikke er isolert til en gruppe. Alle ansatte skal ha lik rett til påfyll av spesialkompetanse  når det er behov for det. Og vi har behov for alle i helsevesenet framover. Det kommer til å mangle mange omsorgshender i framtida. Vi må sørge for at de som velger seg et helseyrke, kan gå inn i hele stillinger, at de får bruke all sin kompetanse, og at de får muligheten til å videreutdanne seg innenfor sitt fag. Og vi skal alle spille på samme lag. Det skal ikke være slik at enkelte yrkesgrupper får sitte på sin egen tue og pleie kun sine oppgaver og sine sår. Vi er avhengig av alle grupper. Jeg er selv helsefagarbeider, men er samtidig en del av en helhet. De første årene i arbeidslivet møtte jeg folk som satte tverrfaglighet høyt. Det har satt sine spor. Det gjør godt å kunne føre den kampen videre. Seksjonen vår representerer nærmere 70 yrkesgrupper. Styret er avhengig av å høre fra nettopp deg og utfordringene på arbeidsplassen din. Vi ønsker å gjøre en god jobb  og du kan hjelpe oss. Raymond Turøy ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 11/2013 Foto: Raymond Turøy fbaargang2013 fbseksjonHEL