¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇnettsider, slik at ungdomsarbeidere over hele landet kan få faglig påfyll i sin egen stue, eller på arbeidsplassen. Ser vi konturene av en mer fragmentert og individuell tilnærming til utdanning og kompetanseutvikling, eller vil vi også i fortsettelsen forbinde studier med fysisk oppmøte på et studiested, analoge diskusjoner og sosialt fellesskap? Kunnskap og utdanning ses som en forutsetning for å redusere fattigdom. Det er et ubetinget gode at flere får muligheten til å utdanne seg. For at verdens fattigste skal få tilgang til disse mulighetene, kreves at de får utstyr og nettilgang. Siden det stadig blir rimeligere å produsere både pc-er og smarttelefoner, er det realistisk å tro at antall digitale verdensborgere vil øke med flere millioner de nærmeste åra. Hvordan vil det påvirke utviklingen og demokratiseringen i de fattigste landa? Rapporten sier også at dette vil føre til at vi større grad verdsetter livslang læring. Med lav terskel for å delta i undervisningsopplegg, vil det bli enklere å kombinere det med det ordinære arbeidslivet  helt skreddersydd etter egne behov. Kanskje vil det bli mer flytende grenser mellom arbeidsliv og utdanning? Hvordan vil denne måten å lære på påvirke vår oppfatning av begreper som realkompetanse, formell og ikke-formell læring? Fokuset vil dreies fra å vurdere kunnskapskilden til å vurdere selve kunnskapen; det er viktigere hva du kan enn hvor og hvordan du har lært det. Vil dette i sin tur føre til en faktisk spredning og demokratisering, eller vil det fortsatt være slik at de som har mye utdanning, får stadig mer? En logisk konklusjon på våre refleksjoner er at folkebiblioteket må få tilført ressurser til å ivareta sin funksjon som demokrati- og kunnskapsarena. Litt karriereveiledning til slutt: Den som ønsker seg en stille, rolig og forutsigbar arbeidsplass, bør definitivt ikke velge biblioteket! Framtidas bibliotekansatte må virkelig ri på bølgene. LIV OG RØRE: Framtidas bibliotek vil inneholde mye mer enn stille lesekroker. Utfordringer TREND 1: Ny teknologi vil både utvide og begrense hvem som har tilgang til informasjon. TREND 2: Nettbasert undervisning vil demokratisere global læring, og endringer vil oppstå gjennom disruptiv teknologi. TREND 3: Grenselinjene for personvern og databeskyttelse vil bli definert på nytt. TREND 4: Alltid oppkoblede samfunn vil lytte til og gi innflytelse til nye stemmer og grupper. TREND 5: Den globale informasjonsøkonomien vil bli forvandlet av den nye teknologien. Fagbladet 11/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonKIR