¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNår det papirløse samfunnet blir borte, er digital sikkerhet en nøtt som må knekkes.ª Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Tvinges ut av jobben Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet krever at alle ansatte under det nye Bufetat Senter for administrasjon og utvikling må jobbe i Tønsberg, ellers risikerer de å miste jobben. Side 32 ˇ€‹Tappåtapfor Omsorg Oslo Etter fem år med tap foreslår byrådet for kultur og næring å legge ned det kommunale foretaket Omsorg Oslo. Leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, reagerer med sinne over at kommunen ikke søker alternative løsninger. Side 35 ˇ€‹ Arbeidsliv under press FOKUS: Ved konkurranseutsetting skilles arbeidsgiver fra de ansatte, fagforeningene stykkes opp, og styrkeforholdet i arbeidslivet endres. Det skaper et hardere arbeidsliv, skriver statsviter Nina Skranefjell. Side 36 Viktig velferdstjeneste å være i jobb er lønnsomt for samfunnet og viktig for personlig velferd, mener Navdirektør Joakim Lystad. Han forvalter en tredel av statsbudsjettet, som blant annet brukes på tiltak for å få folk ut i arbeid. Side 30 Fagbladet 11/2013 > 27 ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonKON