¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 12 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇLikestilling i revers SIDE 16 Selvhjulpne med hjemmetrenere SIDE 34 SIDE 8 ¸ˇDrømmen om lovlig jobb ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2013 fbseksjonHEL