¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVIL STYRKE LOKALDEMOKRATIET: Jan Tore Sanner vil ha færre og større kommuner for å styrke lokaldemokratiet. Fagforbundets leder, Mette Nord, frykter at det tvert imot vil svekke lokaldemokratiet. Vil ikke tvinge kommunene Tvang står ikke på dagsorden, hevder statsråd Jan Tore Sanner, men i 2019 tror han kommunekartet vil se annerledes ut. Kontingent 2014 Kollektiv hjem økes til 69 kroner i måneden neste år, og stønadskassa vil utgjøre 19 kroner i måneden. Studenter betaler fortsatt 250 kroner pr. halvår, inkludert kollektiv innboforsikring og stønadskassen. Elever og lærlinger har gratis medlemskap, men kan betale 250 kroner pr. halvår for innboforsikring og stønadskassen årskontingenten for uføre og pensjonistmedlemmene i Fagforbundet blir 441 kroner i 2014. Forbundet sponser pensjonistkontingenten, så beløpet inkluderer både kollektiv hjem og stønadskassa med mindre du har reservert deg. Faktura blir sendt i posten i slutten av februar. Vi minner om at det er mulig å inngå avtale om e-faktura eller avtalegiro for pensjonister og uføre. Dette kan gjøres direkte i nettbanken eller ved å kontakte banken. Fra 295 til 19 brannvesen Dagens 295 brannvesen kan bli redusert til 19, men landets 620 brannstasjoner bør bestå. Det foreslår ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til framtidas brann- og redningsvesen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det er administrasjonen som må bli større og bedre, sier Fagforbundets Geir Mosti, som representerte LO i arbeidsgruppa. Han understreker at omleggingene vil styrke den kommunale brannberedskapen. Målet er at det meste skal være på plass i denne fireårsperioden, slik at vi kan ha en ny kommunestruktur på plass ved kommunevalget i 2019, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunereformen skal sikre lokaldemokratiet og gi bedre tjenester til innbyggerne, ifølge Sanner. Vi ønsker å desentralisere makt og skape mer robuste kommuner. Det vil være den beste medisinen mot sentralisering, hevder han. Vil ikke ha minimumsgrense Det ble før valget spekulert i at Høyre ønsker å krympe dagens 428 kommuner til 100, men Sanner ønsker ikke å bekrefte dette. Vi vil ikke sette en minimumsgrense for hvor mange innbyggere hver kommune skal ha, slik de gjorde i Danmark. Betyr det at små kommuner som leverer gode tjenester, har livets rett? Svaret er ja. Tvang står ikke på dagsorden Hvordan vet dere at større kommuner gir bedre tjenester? Større og mer robuste kommuner kan løse flere oppgaver og har sterkere fagmiljøer. Vi ønsker ikke at kommuner skal bli detaljstyrt. Statsråden ønsker derfor at reformen skal få bredest mulig støtte i Stortinget. å slå sammen kommuner med tvang, står ikke på dagsorden. Fagforbundet kritisk Sanner tror kommunereformen er ønsket ute i kommunene. Den oppfatningen deler ikke leder Mette Nord i Fagforbundet. Hun er uenig med Sanner i at større, robuste kommuner vil styrke lokaldemokratiet. Hvis du desentraliserer oppgavene, samtidig som du sentraliserer forvaltningen med nye direktorater, vil det svekke lokaldemokratiet og folkestyret, mener Nord. Innbyggerundersøkelsen fra 2010 slo fast at innbyggerne i små kommuner er mer fornøyd med tjenestetilbudet enn i store kommuner. At storkommuner gir fordeler må nyanseres. I mindre kommuner har du oversikt over innbyggerne og hvilke virkemidler som bør tas i bruk. I en stor og robust kommune som Oslo, ser vi at det er store sosiale forskjeller, sier Nord. I små kommuner er interkommunalt samarbeid ofte helt avgjørende for å løse oppgavene de er pålagt. Da flytter du makt bort fra lokaldemokratiet, mener Jan Tore Sanner. Les hele intervjuet på www.fagbladet.no Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 12/2013 > 5 335.165 var medlemmer i Fagforbundet 4. desember. Det er 3654 flere enn på samme tid i fjor. fbaargang2013 fbseksjonHEL