¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOPPGJØR: Kreditorene etter konkursen i Oslo Vei mener Oslo kommune må ta ansvar. Blant kreditorene er de 283 ansatte som mistet jobben for vel et år siden. Bostyrer krever Oslo kommune for 500 millioner kroner Hva er ditt ønske for verden i det nye året? Malin Frøyna, ungdomstillitsvalgt, Aust-Agder Jeg ønsker at Norge blir et velferdssamfunn med muligheter for alle. Jeg er redd for at den nye regjeringens politikk skal ramme de med dårligst økonomi. Karianne Sten Solheim, Fagforbundet Oppland Fattigdomsbekjempelse, at folk skal klare seg selv, også i Norge, er viktig for meg. Dette handler ikke bare om penger, men også å sette folk i stand til å klare seg selv. Jan Arve Antonsen, Fagforbundet Moldes Konflikten i Syria skremmer meg. Det er folk det går utover, uskyldige mennesker. Håper at Norge kan bidra på en positiv måte, for eksempel bidra økonomisk. ¸ˇOslo kommune blir saksøkt for en halv milliard kroner etter konkursen i Oslo Vei for nesten ett år siden. Like før jul i fjor begjærte Oslo Vei seg selv konkurs. Det skjedde etter at Oslo kommune la ned Huken Pukkverk, som var selskapets hovedinntektskilde. Deretter avviste bystyret å bidra med frisk kapital for å redde Oslo Vei. Nå krever kreditorene at kommunen dekker tap på til sammen en halv milliard kroner. Kreditorene er Nav, som måtte overta det økonomiske ansvaret for de ansatte, de ansatte selv som ble påført tap, Sparebank 1 og en rekke underleverandører. Bostyrer Tom Hugo Ottesen framholder at Oslo kommune var fullt klar over at den politiske beslutningen om å avvikle Huken pukkverk ville bety konkurs for Oslo Vei, med mindre de tilførte selskapet friske penger. 283 ansatte mottok oppsigelse like før jul i fjor. Lenge var det usikkert om desemberlønna til de ansatte ville bli berget. Kommunen sa nei til å ta ansvar da Fagforbundet anmodet om å sørge for lønn til de ansatte før jul. Noen dager før jul gjorde Nav hastevedtak og sikret høytida for de ansatte. Nå er Nav blant kreditorene som krever erstatning fra kommunen. Tekst og foto: OLA TØMMERåS ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStig Berntsen får jobben tilbake Hjelpepleier Stig Berntsen får tilbake jobben ved Lindeberg omsorgsbolig drøyt to år etter at han ble anmeldt for overgrep. Saken ble henlagt av politiet, men uten at han fikk jobben tilbake. Kommunerevisjonens gjennomgang av saken var knusende for kommunen. De påpeker at det ble gjort flere grove feil fra ledelsen på sykehjemmet og i Sykehjemsetaten. Fagforbundet tok ut stevning mot kommunen, og i tillegg til å få tilbake jobben, får Berntsen 410.000 kroner i erstatning fra kommunen. ¸ˇFagbladet 12/2013 > 7 Foto: Per Flakstad Foto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL