¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHederspris til folkebiblioteket Alle landets folkebibliotek fikk litteraturens hederspris da de vant Brageprisen i slutten av november. ¸ˇårets vinner er en av våre beste og mest aktive litteraturformidlere,ª heter det i juryens begrunnelse for å gi hedersprisen til folkebiblioteket. Håper på løft  Jeg håper dette kan være med på å løfte bibliotekene enda mer fram i lyset, sier bibliotekleder Rita Mundal i Lom. Hun tok imot prisen på vegne av alle vinnerne.  I alle undersøkelser om offentlige tjenester skårer de helt på topp når innbyg- gerne skal si hva de er mest for- nøyd med. Men dette gir seg ikke alltid utslag når lokalpolitikerne fordeler penger i kommunebudsjettene, fortsetter hun.  Gjennom en slik pris håper jeg lokalpolitikere over hele landet forstår hvilken viktig ressurs de har i sine kommuner, og at biblio- tekene med litt økte midler kan få til veldig mye for innbyggerne, sier Mundal. Blir stadig viktigere Hun mener bibliotekene spiller en sentral rolle i arbeidet med å få barn og unge til å lese og bli interessert i litteratur, særlig i ei tid hvor bøkene har stadig sterkere konkurranse fra et utall tv-kanaler og sosiale medier.  For å nå opp i denne konkurransen, må litteraturen formidles slik at folk blir interessert. Og da trenger vi arenaer der personalet har den kunnskapen som trengs, og der folk kan møtes for å få god litteratur formidlet på en interessevekkende måte.  Biblioteket er en slik arena, og derfor tror jeg biblioteket kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer, sier Mundal. Tekst: PER FLAKSTAD PRISVINNER: Bibliotekleder Rita Mundal i Lom ble en av mange vinnere da folkebibliotekene fikk årets hederspris under Bragepris-utdelingen. ¸ˇGjennom en slik pris håper jeg lokalpolitikere over hele landet forstår hvilken viktig ressurs de har i sine kommuner.ª Rita Mundal, bibliotekleder i Lom ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇKompetansesenter og Bedriftshjelp ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€6‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€7‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€8‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€9‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€6‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€*‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€7‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€;‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€*‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€ ‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€>‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€&‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€=‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€%‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€ ‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€*‹ˇ€    ‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€1‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€:‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€    ‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€/‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€ ‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€/‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€    ‹ˇ€*‹ˇ€/‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ ˇ€5‹ˇ€‹ˇ€>‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€‹ˇ€%‹ˇ€‹ˇ€+‹ˇ€‹ For mer informasjon og påmelding: www.kursene.no eller www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com e-post: post@kompetansesenter-bedriftshjelp.com tlf. 91358038 Fagbladet 12/2013 > 29 Foto: Wenche Schjønberg Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR