¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇmed yrkesfaglig arbeid er nettopp yrkesstolthet  å gjøre det lille ekstra. Jeg kjenner til vaktmesteren som har skrujern og en liten oljeflaske i lomma, åpner ei dør som knirker, smører den, går videre, finner et vindu der hengselet er løst og skrur det fast. Han kunne latt være å gjøre barnehagen stod i fare for å bli nedlagt, tok foreldrene affære, gikk i fakkeltog rundt barnehagen, skrev avisinnlegg og skrøt av det gode tilbudet de fikk til barna sine. Jeg kjenner også helsearbeidere som gjør det lille ekstra, som sitter ned, lytter, henter kaffe, holder i lingsnivå kan iverksette tiltak, prioriterer dette i noen tilfeller framfor å gå på kurs, forbereder saker for beslutningstakerne og utbetaler lønn. Det er dette i hverdagens gjøremål som jeg mener er viktig å framsnakke. Vi som tillitsvalgte må minne alle våre medlemmer om hva det betyr, det de gjør i hverdagen. Vi må fortelle det til lederne og beslutningstakerne. Det lille ekstra som gjøres, er ikke lite; det er stort og det er verdifullt. Seksjonenes rolle, oppgaver og arbeid er minst like viktig som da vi dannet Fagforbundet i 2003. Vi skal fortsette det viktige arbeidet, både i egen organisasjon og utadrettet, slik at vi blir enda flere i dette store, flerfaglige fellesskapet! YRKESSTOLTHET: Den årlige Barnehagedagen er med på å synliggjøre den viktige jobben til barnehageansatte. Kunnskapsministeren blir invitert til å delta. Vi får gode tilbakemeldinger fra fornøyde medlemmer, og seksjonene skal ha en stor del av æren for det.ª handa og viser med hele seg at de er der og har tid til disse tingene, inntil det kom beskjed om at døra eller vinduet trengte reparasjon. Og barnehagearbeiderne som lager et ekstra varmt måltid til barna på en kald dag, og blir værende etter arbeidstid når foreldre ringer og sier de er litt forsinket. Da denne å lytte. Det er mange pårørende som takker helsepersonellet for at de hadde tid. Vi kan ofte lese om folk som klager på tjenestene, men helsearbeiderne roses ofte for å gjøre en god jobb. Og ikke minst kontoransatte som holder hjulene i gang, ferdigstiller epikrisene fort slik at neste behand- Fagbladet 12/2013 > 37 Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme fbaargang2013 fbseksjonKIR