¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Nytt nummer av Samfunn og økonomi I den siste utgaven av Samfunn og økonomi kan du blant annet lese om Innbyggerundersøkelsen 2013, OPS, offentlig pensjon og kommunenes handlefrihet og begrensninger i barnehagesektoren. Bladet kan leses på fagbladet.no eller bestilles fra arnfinn.ihle@fagforbundet.no.  Anbud på asylmottak rammer barna hardest Tøffe anbudsrunder rammer tilbudet til barn på asylmottak, konkluderer forsker Nerina Weiss.  Vi stiller krav til kompetanse og kvalitet, og aktivitet til barn er prioritert, svarer Utlendingsdirektoratet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHeder til ignorerte krigshelter Pelle-gruppa er blitt hedret med et minnesmerke på Aker brygge i Oslo. Gruppa sto for en av de aller viktigste sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig da de senket seks tyske skip i november 1944. Sverre Kokkin og Reidar Formoe er de to eneste gjenlevende av gruppa som besto av sju medlemmer. Nytt temahefte om digital nyskapning I Fagbladets nye temahefte kan du blant annet lese om de beste eksemplene på kommuners digitale selvbetje- ning, elektroniske kommunikasjon og tekniske utvikling. Heftet kan bestilles fra Fagforbundets nettbutikk. LO viktigst for miljøpolitikken Når LO snur, vil samfunnet for øvrig snu, spår stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Han betegner LO som en viktig aktør i norsk miljø- og klimapolitikk. Hansson mener LO-ledelsen er konservativ i miljøspørsmål, men ser progressive krefter andre steder i fagbevegelsen. I Fafo-rapporten Normalitet i limbo, asylbarn med endelig avslagª hevder forsker Nerina Weiss at tilbudet til barn på mottak er vilkårlig, og har blitt verre under de siste årenes anbudsregime. Driftsopertørene må presse prisene for å vinne anbud. Det gir kutt i antall ansatte og presser lønnsnivået nedover, noe som igjen går utover kompetansenivået, mener Weiss. Færre ansatte, mer å gjøre De mottaksansatte i undersøkelsen opplever at de har for mye å gjøre, og at det ikke er mulig å gjøre en tilfredsstillende jobb innenfor dagens rammer. Anbudssystemet gjør at mottak må presse ned prisen så langt som mulig. I realiteten betyr det at mottakene får færre og færre ansatte, færre tilbud og de store bedriftene vinner. Konkurranseutsettingen er en stor grunn for at det å bo og jobbe på mottak er veldig vanskelig og dårlig,ª uttaler en av de ansatte. Krav i forhandlinger Underdirektør i Mottaksenheten i Region- og mottaksavdelingen, Liv Seljord, forsikrer at UDI stiller en rekke krav til bemanning, kompetanse og aktivitet. Barnefaglig kompetanse, arbeid med barn og unge og aktivitetstilbud til barn er listet opp i konkurransegrunnlaget.  Jeg understreker at dette er konkurranse med VERRE FOR BARN: Familier som bor på asylmottak, flytter ofte, og barna sliter med stadig å bli revet bort fra venner og kjente omgivelser, konkluderer en Fafo-rapport. forhandlinger. Det er ikke bare pris som styrer. Tilbyder må redegjøre for hvordan de skal oppfylle våre krav til blant annet aktiviteter for barn, fastslår Seljord. Kompetansekravene er imidlertid ikke så detaljerte at de regulerer antall ansatte med en gitt kompetanse. Tekst: SOLFRID RØD, Fontene Jeg intervjuet en gang Desmond Tutu om den norske oljefrakten. Han snerret og sa: De var dødens kremmere. Journalist og forfatter Erling Borgen ¸ˇ¸ˇDIGITALE SPRANG Temahefte nr. 32 For medlemmer av Fagforbundet ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇ¸ˇ¸ˇVi var ikke i tvil om at vi måtte fort- sette kampen. Noe annet ville ha vært en ynkelig over- givelse. Han hadde en formidabel makt til å tilgi, og til å samle mennesker, som er den egentlige betydningen av fred. FNs gen.sekretær Ban Ki-moon i minneseremonien til Nelson Mandela Nelson Mandela ¸ˇ6 > Fagbladet 12/2013 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2013 fbseksjonKON