¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇALLTID TILGJENGELIG: Skedsmos nye nettsted er tilrettelagt for mobil og nettbrett. Sigrid Raunholm og Håvard Wiik ser for seg at folk søker etter kommunale tjenester via mobilen framover. kommune for å bli vurdert for kommunale tjenester, er fjernet fra de nye sidene. I stedet er lenka til det elektroniske søknadsskjemaet om barnehageplass lett tilgjengelig, ved siden av en stor brett- og mobilvennlig søknadsknapp.  Vi har gått fra å være en informasjonsside til en side hvor innbyggerne får utført nødvendige oppgaver, sier Wiik med et fornøyd smil, og kollega Sigrid Raunholm, er enig. Raunholm, som jobber som konsulent i utdanningssektoren, smiler også, om enn litt mer forsiktig. Sammen med Wiik tok hun mye av støyten da innholdet på utdanningssidene skulle skrives om. Ikke alle gikk med på at ting kan skrives enkelt, men likevel være korrekt.  At vi har lover og regler å forholde oss til, betyr ikke at hele lovteksten må ligge på nettsida, sier Raunholm.  Og i hvert fall ikke på forsida, skyter Wiik inn.  Dersom kommuneansatte skriver slik at vanlige mennesker forstår det som står på nettsidene, har vi kommet langt. Det er tidsbesparende og hjelp til selvhjelp, avslutter Wiik entusiastisk. Dette gjorde Skedsmo kommune Oslo følger etter Skedsmo Skedsmos hjemmesider er til for innbyggerne og tilfredsstiller ikke bare kommunens eget behov for å kommunisere, mener IKT-sjefen i Oslo. Han hermer gjerne etter dem. Jon Sundby, IKTansvarlig for byrådsavdelingene i Oslo kommune, mener Skedsmo kommune har gjort en kjempejobb med nettsidene.  På de nye nettsidene setter Skedsmo kommune brukernes behov for å løse konkrete oppgaver foran kommunens behov for å kommunisere 100 prosent juridisk korrekt og utfyllende, sier Sundby. Ifølge ham er Oslo kommune allerede i gang med et prosjekt som har et tilsvarende mål. IKT-lederen ser for seg at den største utfordringen blir arbeidet med kompetanseøkning og holdningsendring. Han tror blant annet holdningsendring kan være enklere å skape i en mindre kommune.  På noen områder er et slikt prosjekt enklere for en mindre kommune, men en større kommune har mer ressurser til formålet. Skedsmo har i stor grad lykkes på grunn av god kompetanse og målrettet arbeid i nettredaksjonen.  Vi i Oslo kommune vil vise til Skedsmos tekster på ulike fagfelt når vi nå skal i gang med vår omskrivning, avslutter Sundby. ¸ˇSkedsmos råd til andre kommuner ¸ˇ34 > Fagbladet 12/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON