¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSamferdsel og teknisk ¸ˇSkal utrede bybane i Østfold Nedre Glomma regionråd har vedtatt å bevilge 200.000 kroner til å utrede bybane mellom Fredrikstad og Sarpsborg og fram til det planlagte sykehuset på Kalnes. Forslaget om bybane etter mønster av bybanen i Bergen, ble lansert av daglig leder og styreleder i Styreutvikling Østfold, Osmund Ueland, tidligere i år. Prisen er beregnet til rundt fire milliarder kroner. Nedre Glommaregionen har et folketall på rundt 120.000. En bybane er tenkt å gå gjennom nesten hele regionen, fra Fredrikstad til det nye Østfoldsykehuset som skal stå klart i 2015 2016. OT ¸ˇ¸ˇKompetanse på rett plass Fagforbundet vil gi alle lik mulighet til etter- og videre- utdanning. Trond Finstad, nestleder i Seksjon kontor og administrasjon, gleder seg til å jobbe aktivt med videreutdanning etter landsmøtets uttalelser om nødvendigheten av livslang læring.  Vi kan ikke la videre- og etterutdanning forbli en fjern drøm for mange når vi vet at det er nødvendig for å henge med i arbeidslivet, sier Finstad, som selv holdt innledning om temaet under landsmøtet. Mulig for alle Finstad er særlig fornøyd med at Fagforbundet vil styrke arbeidet med å etablere flere utdanningsveier og sette etter- og videreutdanningsmuligheter for alle på dagsorden.  Forholdene må legges til rette for kompetanseheving i arbeidslivet, sier Finstad og siterer landsmøtets uttalelse: Tiltakene må være tilgjengelige, vikarordninger må være avklart, eventuelle turnusord- ninger må tilpasses og det må legges til rette for praksis når det er nødvendig. Arbeidstakerne må kunne bruke permisjonsretten i arbeidsmiljøloven og medvirke i utarbeidelse av kompetanseplaner på arbeidsplassen.ª Livslang læring Livslang læring og yrkesfaglig utvikling handler om mer enn kompetanseheving.  Kompetente og trygge arbeidstakere er et viktig våpen mot privatisering av offentlige tjenester, sier Finstad. Han mener vi står overfor en brytning i norsk arbeidsliv. Snart er det flere langtidsutdannede enn det er fagarbeidere og folk med kun realkompetanse.  Dette kan raskt forskyve maktforholdene organisasjonene imellom, advarer han.  Bevar bredden Finstad understreker at vektlegging på lengre utdanning ikke må ta oppmerksomheten bort fra LOs og forbundenes absolutte styrke, nemlig bredden i kompetansen.  Ikke alle jobber må knyttes opp til en høgskole. Fagbrev og fagskoler vil fortsatt stå sentralt. LO må gi tydelige signaler til arbeidstakere om behovet for kompetanse på alle nivåer, sier Finstad. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇTrond Finstad i Seksjon kontor og administrasjon. ¸ˇ¸ˇKUNNSKAP: Muligheten for livslang læring og kompetanseheving er nødvendig for å henge med i arbeidslivet, mener Fagforbundet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Staten må inn i vernetjenesten Næringslivsorganisasjonen Virke ber om at ordningen med regionale verneombud finansieres over statsbudsjettet. I dag blir ordningen finansiert ved at arbeidsgiverne betaler en avgift på 0,065 prosent av brutto lønnsutgifter.  Dette innebærer at seriøse virksomheter finansierer en ordning som retter seg mot den useriøse aktører. Det vil ha stor prinsipiell betydning for virksomhetene om dette isteden finansieres over statsbudsjettet, skriver Virke i sin høringsuttalelse. OT 28 > Fagbladet 12/2013 Foto: Kirsti Knudsen Foto: Helse Sør-Øst colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonSAM