Maleri: Hugo Simberg Maleri: Hugo Simberg samtidig være medmenneskelig eller personlig. Snarere tvert imot, hos den profesjonelle er det personlige integrert i det faglige. Meddelelsen av plutselige tap er historiske hendelser i folks liv. Flere enn de tradisjonelle budbærerne samtaler med de etterlatte i dagene etter dødsfallet. Det kan være personale knyttet til barnehager, skoler, sykehjem og i mange andre deler av arbeidslivet. Enten vi møter de sørgende som fagfolk eller privatpersoner, utfordres vårt mot til å være hos dem uten at vi kan lindre deres smerter. De etterlatte trenger alt annet enn billig trøst og forsøk på å nedskrive betydningen av tapet. De står ved begynnelsen til det krevende sorgarbeidet: Å ta inn over seg det som har skjedd. Det kan være en hjelp for dem å se den døde ved syning og å besøke åstedet eller ulykkesstedet. De trenger den viktige samtalen som ofte ikke har så mange ord. Vi skal først og fremst være lydhøre og vise ved vårt nær vær at vi bryr oss. Gjennom måten vi tar kontakt med de pårørende på, sies det samtidig at vi – samfunnet rundt dem – vet at de er rammet. Det fins støtte og hjelp. Vi kan trenge SÅRET ENGEL: Dette er den finske maleren Hugo Simbergs mest kjente verk, og ble i 2006 kåret til Finlands «nasjonalmaleri». Det er valgt som forsidebilde på fokusforfatterens bok Bud bærer. Samtaler ved plutselig død. å sette ord på det: «Vi tar kontakt med dere i morgen formiddag, om dere synes det er greit? I mellomtiden er det mulig å benytte dette telefonnummeret for å få bekreftet og høre på nytt det vi nå har formidlet. Dette er mitt navn og telefonnummer, her er navnet på pårørendekontakten i politiet.» Andre støtte spillere som familie og nære venner er kommet til. Vi holder et øyeblikk rundt dem, og går. Fagbladet 1/2015 < 41 fbaargang2015 fbseksjonHEL