– Du jobber og jobber, arbeidsgiveren bruker deg opp, men hvor mye er du verd når lønna samtidig sakker akterut? spør Rune. Høyere tempo enn før Lønnsutviklingen er enda verre tatt i betraktning av at arbeidstempoet er høyere og jobben hardere enn for ti år siden. Ellen opplever at presset i arbeidsdagen på sykehjemmet øker og øker, blant annet fordi pasientene blir dårligere uten at antall pleiere øker. – Jeg skryter gjerne av Lambertseter sykehjem, vi har et fantastisk arbeidsmiljø, sier Ellen. – Men vi får stadig mer å gjøre, og mer ansvar, men det gir seg ikke utslag i lønna. Vi har prøvd å få tillegg blant annet fordi vi har mye medisinhåndtering, men får beskjed om at alt slikt er inkludert i grunnpakka. Overtid bør unngås så langt det er mulig, og de ansatte er lojale. – Jeg hadde overhodet ikke forestilt meg at lønnsutviklingen skulle bli slik. Den står ikke i forhold til utviklingen ellers i samfunnet. Stor forskjell på tilleggene I nakne tall har Ellen en grunnlønn på ca. 30.000 kroner hver måned, mens Rune har 35.000. – Det er tilleggene som gjør at Rune virkelig drar ifra. Med 30 kroners forskjell i timelønn, baller det fort på seg. Totalt er lønnsforskjellen ca. 70.000 kroner i året. – Men du er 62 år og har slik sett klart deg bedre enn mange kolleger som må slutte i yrket før tida på grunn av helsa? – Jeg kan ikke gå av med AFP før jeg har jobbet sju av de siste ni år under denne eieren. At jeg har jobbet 30 år i kommunen tidligere, teller ikke nå. Men jeg har god helse, og skal jobbe så lenge jeg kan. Brudd for første gang – Hva har du vunnet på å fortsette i jobben? – Svært lite lønnsmessig. Kanskje hadde jeg gått over til hjemmetjenesten om jeg hadde hatt fasiten da sykehjemmet ble lagt ut på anbud for ni år siden, sier Ellen. – Det tror jeg ikke, repliserer Rune. – Du er så sta, og du vil kjempe for arbeidsplassen din uansett. SAKKER AKTERUT: Ellen Arnbrott kunne tjent 70.000 kroner mer i året hvis hun hadde valgt kommunen som arbeidsgiver. Du jobber og jobber, arbeidsgiveren bruker deg opp, men hvor mye er du verd når lønna samtidig sakker akterut? Rune Arnebrott – Ville du ha valgt annerledes enn Ellen i en tilsvarende situasjon? – Jeg ville nok også kjempet for saken, men jeg ville neppe vært like idealistisk som henne. Jeg hadde trolig sett meg om etter noe annet, sier Rune. Ellen ser likevel ikke helt svart på det. – Vi har i alle fall oppnådd at det ble brudd i lønnsforhandlingene med Aleris, og det er vi så stolt av. Det er ikke sikkert vi tjener på det, men forhåpentligvis kan vi få fokus på lønnsutviklingen for oss som har vært gjennom anbudsrunder og privatisering av kommunale virksomheter, sier Ellen Arnbrott. 18 < Fagbladet 1/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR