er når pasient og pårørende får nytt håp. Og det er det jo ofte grunn til, for muligheter for god behandling blir stadig bedre. Nå vet vi for eksempel at tidlig intervensjon øker muligheten for et godt liv også for pasienter med psykose. Skyld og skam Framfor alt prøver mamma Borghild Spiten Mathisen å motivere foreldre til å ha et liv ved siden av rollen som omsorgspersoner for et barn som sliter. Det har hun selv klart å bevare. – Hver morgen bestemmer jeg meg for at jeg skal ha et greit liv. Og det har jeg. Jeg er heldigvis ikke laget for bitterhet, sier hun. Hun bærer ikke nag til noen selv om sønnens død resulterte i en tilsynssak. Hun anklager heller ikke seg selv. – Jeg har sikkert gjort mange feil, men det kommer ikke noe godt ut av å piske seg selv. Det er også en holdning hun prøver å formidle til pårørende som oppsøker henne. – Vi snakker mye om skyld og skam. Det er følelser både foreldre og søsken plages av, sier hun. Prosjektleder Gro Anita Kåsa Poulsen tar umiddelbart tak i temaet. – Skyld og skam kan kanskje bli tema på neste samling for pårørende, tenker hun høyt. – Det dukker stadig opp nye temaer som er viktige å belyse. Da utvikler vi dem videre, enten til vårens faste samling for pårørende, som månedens tema på nettsida vår eller på et talkshow på Kick eller tv. Grenser for åpenhet Som prosjektleder er Gro Anita Kåsa Poulsen takknemlig for alle som tør å stille opp i programmer eller på nettsida til Abup. – Men vi er forsiktig med hvem vi spør. En slik publisitet er ikke for alle. Det kan fort bli større sak enn vi hadde forutsett. Plutselig kan en pasient eller pårørende havne på riksavisenes forside, og det kan bli overveldende, sier Gro Anita Kåsa Poulsen. Abup: Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus. LPP: Landsforeningen for pårørende innenfor psykisk helse. På abup.no finner du tv-programmene, blogger og nyheter. Fagbladet 1/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKIR