Kjøreregler for rusmiddelbruk og pengespill i ABC-Bakken barnehage 1. Sosiale arrangementer utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle. Alkoholservering er aldri hovedaktivitet under våre arrangementer. Når alkohol serveres, vil det alltid være et alkoholfritt alternativ. 2. I vår virksomhet har vi nulltoleranse til ruspåvirkning på jobb. Dette gjelder alkohol, narkotika og medikamenter. 3. Vår holdning er at bruk av narkotika og andre illegale stoffer, også på fritida, er uakseptabelt blant våre ansatte. 4. Ansatte som må bruke medikamenter som kan ha innvirkning på arbeidssituasjonen, som medikamenter med varseltrekant, oppfordres til å ta opp dette med nærmeste leder. 5. Online-spill og bruk av sosiale medier skal ikke påvirke utførelsen av ordinære arbeidsoppgaver i forhold til tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet. 6. Lukt av alkohol anses som påvirkning og er uforenlig med å være på jobb. 7. Det er ikke akseptabelt å bruke rusmidler på fritida slik at det påvirker arbeidssituasjonen negativt, for eksempel i form av fravær, at arbeidet ikke utføres tilfredsstillende, at kravet til sikkerhet og kvalitet ikke oppfylles og/eller at det går ut over bedriftens omdømme. 8. Ved reise, kurs og andre arbeidsrelaterte anledninger, forventer vi måtehold da ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representanter for virksomheten. 9. Ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene, har daglig leder ansvar for å snakke med den det gjelder («Den nødvendige samtalen»). 10. Virksomheten vil strekke seg langt for å hjelpe ansatte som har rusavhengighetsproblematikk. Vi følger Akans prinsipper for støttetiltak overfor ansatte med problemer. Fagbladet 1/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonKIR