Individuell jobbstøtte (IPS) • Et samarbeid mellom den psykiske helsetjenesten i kommunen, spesialisthelsetjenesten og Nav. • Et tverrfaglig team tilbyr behandling og jobbstøtte samtidig. • Målet er å legge til rette for at mennesker med psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk skal få lønnet arbeid. • Internasjonalt har IPS-metoden vist bedre resultater enn tradisjonell arbeidsrehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Opp mot 60 prosent av målgruppa som deltar i tiltaket, kommer i arbeid, langt flere enn ved tradisjonell attføring. • Hadeland IPS er en av sju nasjonale piloter som prøver ut metoden i Norge. • Prosjektet er initiert av Arbeidsog velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Gunn Elisabeth Alm Thoresen mener nøkkelen til suksessen er det tette samarbeidet mellom behandleren, Nav og deltakeren selv, og at alle jobber for at deltakeren skal nå sitt mål. – Her er det ingen som bremser og sier at «dette går ikke». Vi lytter til den som vil ha jobb og prøver å finne en løsning. Vi kunne sagt til Håvard at han ikke kunne reise til Oslo, men sånn gjør vi det ikke her, sier jobbspesialisten i Hadeland IPS. Håvard er sjeleglad for at han fikk bli med i pilotprosjektet. – Den eneste løsningen for folk i min situasjon, er individuell jobbstøtte. Jeg ble tatt på alvor, og det var ikke snakk om å sette noen begrensninger, sier Håvard, som fortsatt går i behandling for sine psykiske plager. Arbeidsgiveren var skeptisk Gunn Elisabeth har sammen med Håvards behandler vært en viktig støttespiller. De fant raskt ut at de ville prøve å finne en jobb knyttet til Håvards kaffeinteresse. Jobbspesialisten ringte Grünerløkka Kaffehus og lurte på om hun og Håvard kunne komme en tur. – Jeg var skeptisk og tenkte at dette har vi ikke tid til, sier innehaver Joachim Strand. Han har tidligere tatt imot folk på andre tiltak, med subsidiert lønn. – Det kan være utfordrende. Vi kan ikke stille like store krav og gi dem like mye ansvar. Det tar mye tid. Møtet med Håvard overbeviste likevel innehaveren. Håvard imponerte med kunnskap og en genuin interesse for kaffe. Dagen etter hadde han en deltidsjobb. BRENNENDE ENGASJEMENT: Håvard Blisten har fått deltidsjobb som kaffe- brenner og ny selvtillitt. Han drømmer om å starte en egen kaffebar en gang i framtida. 14 < Fagbladet 1/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM