«LAGERBARNA» har både navn og ansikt Justisminister Anundsen snakker om lageret av lengeværende barn. Vi gir dem navn og ansikt. Tekst: VIBEKE LIANE L L ia, Sara og Ahmed Muradi har levd hele livet som illegale flyktninger. De har aldri vært i Irak, landet norske myndigheter vil returnere dem til. De husker ikke lenger hvor mange asylmottak de har bodd på. «Lageret» av lengeværende De er tre av mer enn 400 lengeværende barn som justisminister Anders Anundsen (Frp) vil sende ut av landet, og som han i desember omtalte slik i Bergens Tidende: «Alle disse er her ulovlig. Det Politidirektoratet fikk beskjed om av oss, var at utsendelse av lengeværende barn ikke skulle prioriteres foran de som har vært her kort tid. Vi skulle ikke tømme lageret av lengeværende barn. Det som kan ha skjedd, er at lengeværende barn er blitt prioritert sendt ut, fordi de nettopp er lengeværende. Det skulle ikke skjedd. Dette er mitt ansvar.» Redde Familien på fem holder til i en bolig de har fått tildelt av asylmottaket i Fredrikstad. På familierommet på asylmottaket leker de tre søsknene. Jeg spør om å Foto: Tri Nguyen Dinh få intervjue dem. De kommer bort og setter seg ytterst på stolene. Jo da, de trives på skolen. Fagene og friminuttene. – Jeg er glad for at jeg har lært norsk, sier Ahmed. Sara liker matematikken best. – Jeg er blant de beste i klassen, innrømmer hun rødmende på spørsmål om hun syns det er et vanskelig fag. – Det er Ahmed også, skyter faren inn. – De får så mye ros. Lærerne sier at de er flinke og snille unger, sier Mohammed pappastolt via tolken. – Hva tenker dere om framtida? – Jeg er redd for at politiet skal komme og ta oss. Jeg drømmer ofte om det, sier Sara. For farlig å returnere De har bodd i Norge i ni år. Avslaget på asylsøknaden kom i slutten av 2008. Nå setter de sin lit til at barnas tilknytning til riket vil gi dem lovlig opphold. Rådgiver Jon-Ole Martinsen i Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) har kjent Muradi-familien i flere år, og bistår familien overfor utlendingsmyndighetene. Han mener staten er mest opptatt av å sende ut et signal om streng innvandringspolitikk. – Utlendingsnemnda lar innvandringsregulerende hensyn veie tyngre enn hensynet til barna, sier Martinsen. Han er kritisk til at familien fikk avslag om opphold i 2008, og viser til anbefalingen fra FNs Høykommissær om å gi beskyttelse til mennesker som kommer fra randsonen i Irak som anses som svært ustabil. – Sikkerheten er også forverret betraktelig på grunn av IS-styrkenes krigføring i området, sier Jon-Ole Martinsen. OFRE FOR VOKSENKONFLIKT: Lia (3), Ahmed (12) og Sara (10) Muradi er fanget i UDIs papirkamp med foreldrene. 26 < Fagbladet 1/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM