UNIBUSS-SAKEN Mistenkte aldri korrupsjon Ansatte varslet i årevis, men verken daværende styreleder Michael Tetzchner i Oslo Sporveier AS eller ansvarlig byråd Peter N. Myhre (Frp) fant grunn til å handle. Tekst: OLA TØMMERÅS K K orrupsjonen var tydelig, mente ansatte i Sporveien. –Vi meldte fra om overfakturering og fiktive faktureringer gjentatte ganger, sa ansattes representant i styret gjennom ti år, busselektriker Jan Erik Skog, til Fagbladet under rettssaken i Oslo tingrett. Første gang han varslet var i 1999; første rapport han leverte var i år 2000. Senere fulgte fagforening og politikere opp med rapporter og krav om gransking, men først i 2011 begynte opprullingen, etter at korrupsjonen i Norge ble kjent gjennom en rettssak mot ansatte hos den tyske bussprodusenten MAN. 3. desember i 2014 ble dommen fra Oslo tingrett kjent. Samme kveld sa nåværende sporveisdirektør Cato Hellesjø unnskyld til Jan Erik Skog, og nåværende ansvarlig byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), takket varslerne gjennom mange år. – Fikk ingen innspill Ansvarlig byråd gjennom årene da korrupsjonen pågikk i det kommunalt eide selskapet, Peter N. Myhre, sier saken var helt ukjent i hans tid. – Jeg ble ikke på noe tidspunkt kjent med forhold som ga grunnlag for å be om redegjørelse fra styrene i selskapene, sier Peter N. Myhre til Fagbladet. Myhre gikk av som samferdselsbyråd i februar 2009, etter eget ønske. Dette var samme måned som kommunerevisjonen la fram sin rapport med kritikk av Unibuss. – Jeg kan ikke huske denne rapporten, sier Myhre, og legger til: – Som byråd er vi nødt til å ha tillit til styret og revisjon i kommunalt eide aksjeselskaper. Det er disse instansene som må fatte mistanke om korrupsjon. – Ingen grunn til alarm Jan Erik Skog kom ingen vei med å varsle egen ledelse eller styret i Sporveisbussene. Saken ble tatt videre av Oslo sporveiers arbeiderforening. I 2004 leverte fagforeningen en rapport til styret i morselskapet Oslo Sporveier AS. Da hadde ansatte gjennomgått fakturaer og innkjøpsavtaler, og mente det var grunn til å slå alarm. Det syntes ikke daværende styreleder i Oslo Sporveier AS, Michael Tetzchner (H). «Vi nådde ikke fram overfor resten av styret. De ville ikke høre.» Rune Aasen, ansattes representant i styret i Oslo sporveier – De ansatte hadde i løpet av årene flere innspill om uregelmessigheter, men ikke om den saken som det er falt dom om i Oslo tingrett, sier Michael Tetzchner til Fagbladet. Tetzchner satt som styreleder for Oslo Sporveier AS fra november 2000 til 2007. Dette er de samme årene som de korrupte forholdene det nå er felt dom for, ble begått. – Vårt inntrykk var at konsernledelsen under direktør Trond Bjørgan hadde et generelt godt samarbeid, også om påstander om eventuelt uheldige forhold. Når slike saker ble tatt opp i styret, ble de undersøkt nærmere av direktøren som øverste ansvarlig for selskapets internkontroll. De funnene som ble gjort, fikk personalmessige konsekvenser. Men det var altså ikke saker av den karakter eller omfang som senere kom for dagen i Unibuss, skriver Tetzchner i et svar til Fagbladet. Foto: Scanpix 30 < Fagbladet 1/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM