Vil ikke sløse med kompetanse – Mange av oppgavene på et sykehus krever ingen helsefaglig kompetanse. Likevel er det helsepersonell som utfører dem. Det er et paradoks når vi vet at vi snart vil mangle tusenvis av sykepleiere og helsefagarbeidere, sier John Gauslå. Derfor mener han det er helt nødvendig at sykehusene tenker kompetanseheving og oppgaveglidning. – Et annet argument for ny arbeidsfordeling er at våre folk er proffe på sine oppgaver. Det er derfor rasjonelt at vi overtar en del oppgaver som helsepersonell til nå har tatt seg av, sier lederen på Hotellserviceavdelinga. Tillitsvalgt for Fagforbundet ved helseforetaket, Merethe Krogstad Hoel, syns det er flott at sykehuset har fått en leder som ser verdien av rett person på rett plass. – Vi har i mange år brukt enhver anledning til å si at denne typen oppgaveglidning er både lønnsomt for arbeidsgiver og bra for ansatte, sier hun. Mer variert dag Ingrid Torbjørnsen kan underskrive på at arbeidsdagen hennes er blitt bedre. – Jeg har fått mer å gjøre, men jobben er blitt mer variert og interessant, sier tekstilansvarlig på SSA. Hun har vært 31 år på sykehuset, først som renholder og sekretær før hun begynte i hotellserviceavdelingen for ti år siden. Torbjørnsen rydder nå hvite og grønne personalklær fra tralle og legger det på plass på avdelingen. I tillegg henter hun engangstøy, sengetøy og håndklær. Det er også hun som bestiller engangstøy til operasjonsavdelingen. En godbegynnelse I Arendal er det ansatte i Hotellservice- avdelingen som henter og bringer og legger på plass personalklær, grønt-tøy til bruk ved operasjoner og sengetøy på operasjonsavdelingen. Dette gjorde pleierne tidligere. I Flekkefjord har Hotellservice overtatt forsyningstjenestene og renholdet av pasientarealene på medisinsk avdeling. I tillegg har to renholdsoperatører fått opplæring slik at de nå vasker skopene på avdelingen. Også disse oppgavene gjorde pleierne før. I Kristiansand samarbeider driftsavdelingen med kirurgisk avdeling slik at portører henter og leverer instrumenter til og fra steriliseringssentralen. – Min visjon er at vi skal overta oppgaver fra alle avdelingene ved de tre sykehusene, sier John Gauslå, initiativtaker og leder av styringsgruppa. Han sier det er stor pågang fra avdelinger som vil være med i prosjektet. Prosjektet i de tre avdelingene som allerede er med, skal evalueres og eventuelt utvides i løpet av 2015. FLOTT INITIATIV: Margaret Solheim (t.v.) og Merethe Krogstad Hoel roser John Gauslå for prosjektet Rett person på rett plass. Fagbladet 1/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonSAM