2 < Fagbladet 2/2015 10 18 32 38 40 Tema Ny Nei til EU-leder Kathrine Kleveland er ny leder i Nei til EU. Hun er en sterk dame fra Norges kjøkkenhage, Vestfold, med kristen bakgrunn og sosialt engasjement. Hun elsker resultater og setter gjerne i gang store prosjekter. Lønnstaper etter privatisering Vanitha Thayaparan jobber som hjelpepleier på et privatdrevet alders- og sykehjem. Med 14 års ansiennitet og fagutdanning tjener hun nesten 90.000 kroner mindre enn en tilsvarende ansatt i Oslo kommune. 30 4 Stoppet privatisering – reddet pensjonen 10 TEMA: Nye muligheter for deltidsansatte 16 Nekter å følge ny arbeidsmiljølov 18 Taper grovt på å jobbe på privat sykehjem 20 PORTRETTET: Kathrine Kleveland 26 Meldte seg ut av Frp 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Ut og lek! 50 Aner ikke om det ble billigere 53 62 oppsigelser til Arbeidsretten 54 Drømmen om ei framtid i Norge FASTE SPALTER 6 Aktuelt 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Ny teknologi i ambulansene 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Tung lidenskap Nært og godt helsetilbud På Jæren har pasienter med kjente lidelser, kjente behandlingsformer og behov for øyeblikkelig hjelp et lokalt døgntilbud. Fra neste år må alle kommuner kunne gi dette tilbudet. Sørger for velvære og pleie Elevene i fotterapi bruker halvannen time på blant annet vorter, sopp, torner og hard hud. De arbeider under tett oppfølging. Held full kontroll Bjarne Kaldsnes fører nøye rekneskap over poengsummar og kven som står for tur til å spele databowling ved Ulstein sjukeheim. Deltakarane er sjølvsagt engasjert. Ny teknologi i ambulansene Vi kan spare mye på å installere ulike plattformer og diagnostisk teknologi i ambulansene, skriver fokusforfatter og helsefagarbeider Charlotte Skilbred. 20 INNHOLD Foto: Christian Clausen Foto: June Witzøe Foto: Tri Nguyen Dinh Foto: May Britt Haukås Nå kan du kreve å få den stillingsprosenten du faktisk har jobbet det siste året. Piman Rashed Goma får hjelp av hovedtillitsvalgt Pål Hauge Christiansen til å kreve større stilling. DELTIDSANSATTE KAN KREVE STØRRE STILLING fbaargang2015 fbseksjonHEL