Fagbladet 2/2015 < 5 – Det har vært en utrolig krevende prosess, men jeg bestemte meg for å stå i det. Jeg er utrolig glad nå, sier Wenche Kvalvik, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Flora kommune og renholdernes nærmeste tillitsvalgt. Hun forteller at hun har fått god hjelp fra Fagforbundet sentralt og kompetansesenteret. Redd for å miste AFP For Fagforbundet har saken først og fremst handlet om å redde pensjonen til renholderne. Av de 33 renholderne i kommunen, er kun elleve under 50 år. Tolv er over 60. – Mange av disse damene er godt opp i årene, og kan gå av med AFP når de er 62 år hvis de er ansatt i kommunen. Det ville vært en katastrofe for dem hvis de ble overført til et privat fi rma, mener Kvalvik, som også påpeker at renholderne har en særaldersgrense på 65 år. Renholder Anne-Marie Fagerstrøm mener fl ere politikere kunne trengt en virkelighetsorientering. – Vi har et fysisk tungt arbeid. Mange politikere burde kommet seg ut på arbeidsplassen vår og sett hva vi faktisk driver med. Det er tungt arbeid, og det er ikke noe vi bare gjør en kort periode. Mange av oss har jobbet med dette i 30 år, sier Fagerstrøm. Høy gjennomsnittsalder og høyt sykefravær Wenche Kvalvik er kritisk til rapporten fra konsulentselskapet BDO som viste at kommunen kunne spare én million kroner årlig ved å privatisere renholdet. Også i bystyret fi kk den kritikk. Hun tror en anbudsprosess kunne blitt en ren utgiftspost. – Det er ikke sikkert noen ville lagt inn tilbud om å ta over renholdet i det hele tatt. Det er høy gjennomsnittsalder og høyt sykefravær blant renholderne. En ny arbeidsgiver ville vært nødt til å ta med de ansatte over, sier Kvalvik. – Er det ikke forståelig at kommunepolitikere må spare penger? – Jo, men det kan gjøres på andre måter. Vi er med på å omorganisere. Renholdet kan bli mer effektivt, men da må det følge med penger til å gjennomføre , sier Kvalvik. «Nå håper jeg virkelig vi slipper en ny runde med konkurranseutsetting. » Renholder Anne Marie Fagerstrøm «Jeg er utrolig glad nå.» Hovedtillitsvalgt Wenche Kvalvik i Flora Venstre snudde Venstre var på vippen, og de gikk til slutt inn for å la renholdet forbli i kommunal regi. – Det er fl ere grunner til at vi snudde, sier gruppeleder Odd Bovim i Flora Venstre. – Rapporten var utilstrekkelig, og motviljen fra de ansatte var for stor, fortsetter han. – Hva i rapporten gjorde at dere snudde? – Det var for mange forbehold og usikkerheter til å vite om vi ville spart penger, sier Venstres gruppeleder. Han tror renholderne vil få ro framover. – Jeg tror ikke denne saken kommer opp igjen på denne siden av kommunesammenslåingen. Hva som skjer i en ny kommune, vet jeg ikke, sier Bovim. fbaargang2015 fbseksjonHEL