6 < Fagbladet 2/2015 AKTUELT søn- Nei til søndagsåpent Kommunestyret i Tromsø har vedtatt at søndager skal være en allmenn fridag. De ønsker ikke at butikker skal ha en generell adgang til å ha åpent på søndager. Forslaget ble fremmet av SVs ordførerkandidat Ingrid Marie Kielland. I tillegg til representantene fra SV, Ap, Rødt, Miljøpartiet, Senterpartiet, Venstre og KrF, stemte også noen av Høyres representanter for forslaget. LO vil opprette et fond som skal være til hjelp for arbeidstakere som går til sak mot arbeidsgivere, og gi dem støtte til levekostnader mens saken pågår. – Regjeringen ønsker å fjerne kollektiv søksmålsrett, så dette er et svar som skal bøte på effektene av lovendringen, sier leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen. Han påpeker at fondet ikke er til regelmessig bruk, og at det kun gis støtte til saker som er av vesentlig betydning for norsk arbeidsliv. – Fondet er et verktøy som LO og forbundene kan benytte, og det skal ikke brukes til juridisk bistand. Det skal være en støtte til rimelige levekostnader, sier han. Søknader sendes av det enkelte forbund, og det er en forutsetning at LO juridiske avdeling mener det er muligheter til å vinne fram i søksmålet. Startkapitalen til fondet blir fem millioner kroner. Pengene skal kun brukes i et begrenset antall saker. I retningslinjene for fondet står det at dersom arbeidstakeren vinner i retten, og får erstatning for lønnstap uten fradrag for ytelser fra fondet, skal hele erstatningen gå til fondet. Det forbundet som søker om midler fra fondet, er ansvarlig for å informere arbeidstakeren om dette. Fri Fagbevegelse HJELPETILTAK: Støttefondet skal kun benyttes i ekstraordinære saker, sier Atle Sønsteli Johansen. Lederne i ungdomspartiene til Høyre, Venstre og FrP påstår at LO gjør det vanskeligere for ungdom å få jobb. De påstår også at LO drar opp stigen etter seg og jobber for dem som allerede har fast ansettelse. Her er det en logisk brist. Dersom LO og resten av norsk fagbevegelse ikke hadde reagert på forslagene til endringer i arbeids miljøloven, kunne vi med rette blitt beskyldt for ikke å tenke på kommende generasjoner. Mange av oss som streiket, har faste stillinger. Vi har trygge jobber med ordnede lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Takket være en god arbeidsmiljølov, et velfungerende arbeidsliv hvor det er likeverdighet mellom de tre partene; arbeids takere, arbeidsgivere og myndigheter. Det er dette arbeidslivet vi ønsker å gi videre til de som er unge i dag. Derfor avviser vi beskyldningene om at vår motstand mot blant annet økt adgang til å bli midlertidig ansatt, er fordi vi tenker på oss sjøl og ikke vil ha unge mennesker inn i arbeidslivet. Denne påståtte generasjons motsetningen er et argument funnet opp av dem som ønsker en skadelig liberalisering og et arbeidsmarked kun styrt av arbeidsgiverne. Ungdomslederne er ikke alene om påstandene. Sommeren 2014 hevdet borgerlige stortingspolitikere at det måtte mer midlertidighet til for å få ned ungdomsarbeidsløsheten i Norge. Makan til tull. Statistikker viser at land med liberale regler, ikke har høyere sysselsetting. Tvert imot er tallene mye lavere. Sverige, for eksempel, har liberale regler. 16 prosent midlertidige stillinger og en ungdomsarbeidsløshet på 23 prosent. Spania, som også har lett adgang til midlertidighet, har 24 prosent midlertidige stillinger og en arbeidsløshet blant ungdom på hele 55.5 prosent. Norge har åtte prosent midlertidige stillinger og en ungdomsarbeidsløshet på åtte prosent. Tallenes tale burde være klar. Ved å forsvare dagens arbeidsmiljølov, kjemper vi for et trygt arbeidsliv for kommende generasjoner. Makan til tull Mette Nord, forbundsleder Ved å forsvare dagens arbeidsmiljølov, kjemper vi for et trygt arbeidsliv for kommende generasjoner. Foto: Sissel M. Rasmussen LO-støtte til livsopphold fbaargang2015 fbseksjonHEL