Fagbladet 2/2015 < 11 LØSARBEIDER FAST JOBB: 390 timer EKSTRAVAKT: 1400 timer > fbaargang2015 fbseksjonHEL