Fagbladet 2/2015 < 27 Helse og sosial «Det blir mildt sagt en vanskelig oppgave å rekruttere ungdom til et yrke som arbeidslivet sier nei takk til.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy K Får øyeblikkelig hjelp nært bosted Neste år må alle kommuner tilby øyeblikkelig hjelp døgnet rundt til pasienter som har en kjent diagnose og behandlingsform. På Jæren samarbeider fire kommuner om 12 sengeplasser. Side 30 K Tryggare for spreke demente Når rett person får utstyr som fungerer, gir det større fridom. Det er erfaringa i Ulstein kommune etter at dei testa GPS-sporing av demente. Side 36 K Rett person på rett plass FOKUS: Kvalifisert ambulansepersonell bruker mye tid på planlagte pasienttransporter. Hjelpepleiere, omsorgspersoner og assistenter kan også transportere stabile pasienter i et egnet kjøretøy uten blålys, skriver helsefagarbeider Charlotte Skilbred. Side 40 Fornøyd pasient – Du får ikke bedre behandling enn dette, mener Marit Helgetveit. Elevene ved Rosenvilde har i mange år tatt vare på føttene hennes. Side 32 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2015 fbseksjonHEL