Fagbladet 2/2015 < 29 Tør ikke varsle om kritikkverdige forhold Hva gjør du om du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? En undersøkelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge viser at bare seks av ti ansatte mener det er trygt å varsle. Mange sykehusansatte opplever at det ikke er kultur for å si ifra når de opplever at noe ikke er som det skal på arbeidsplassen. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har nå gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte, og seks av ti svarer at det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold i «min enhet». Ifølge UNNs egne nettsider unn.no er det store variasjoner i svarene mellom ulike enheter i helseforetaket. – Ut fra tilbakemeldingene i denne medarbeiderundersøkelsen har vi et svært godt utgangspunkt for å finne ut hva det konkret handler om, og hvor i organisasjonen vi skal jobbe med tiltak, sier konstituert HR-sjef ved UNN, Kari Brøndbo. SHJ – Et angrep på velferdsstaten – Den nye helseordningen fra Bent Høie representerer begynnelsen på slutten til det offentlige helsevesenet som trygger oss i dag, mener Fagforbundet. Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg for pasienter. Ordningen begrunnes med lange ventetider samt ledig kapasitet ved både offentlige og private behandlingssteder. Helseminister Bent Høie mener at fritt behandlingsvalg vil redusere ventetidene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. – Svekker offentlig helse Reformen skal etter planen tre i kraft i løpet av året, og nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet er bekymret for konsekvensene: – Fritt behandlingsvalg bygger på en ultraliberalistisk ordning, og forslagene helseministeren kommer med, er dømt nedenom og hjem av fagmiljøene, til og med av de regionale helseforetakene, påpeker Larsen. – Pengemengden vil bli den samme som før. Samtidig skal det opprettes en rekke nye private klinikker og tilbud. Dette er dømt til å svekke det offentlige helsetilbudet, som vil måtte skjære ned på antallet ansatte, på bygningsmassen og på tilbudet sitt. – Forslaget er et av de alvorligste angrepene på velferdsstaten fra denne regjeringen. Det representerer begynnelsen på slutten til det offentlige helseapparatet, som trygger oss i dag, sier nestlederen. – Gode tider Larsen er sterkt uenig i Høies påstand om at ordningen ikke vil skape mer byråkrati. – Det de gjør, er å flytte bestillerdelen av tjenestene fra de regionale helseforetakene til et direktorat. Skulle jeg satse på noe annet i framtida, ville jeg satse på å bli helsemekler til folk som trenger råd, eller gå til reklamebransjen. Det kommer til å bli mye glansa papir for å gjøre kjent de nye helsetilbudene, mener Fagforbundets nestleder Tekst: Vegard Velle PENGE NE STYRER : Regjeringens nye helsereform truer det offentlige helsevesen slik vi kjenner det i dag, mener Fagforbundet. Ungdom som faller utenfor Dårlig selvfølelse, psykiske problemer og ensomhet er viktige faktorer til at ungdom faller utenfor, ifølge en ny forskningsrapport fra Sintef. – Noen har vært utsatt for mobbing, eller det kan være unge med ulike diagnoser. Det er snakk om ungdom som utvikler seg litt i feil retning og som kanskje ikke klarer å følge det vanlige løpet med undervisning, sier Øyvind Spjotvold, rådgiver på Nav Heimdal. – Det er ikke det at de ikke vil gjøre noe, men de trenger ganske mye veiledning, legger han til. Spjotvold har jobbet med frafallselever i videregående skole i Heimdal, og han er en av 100 Nav-ansatte som er intervjuet til forskningsrapporten Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag. I tilegg til å intervjue de ansatte, ble det foretatt en spørreundersøkelse blant 600 Nav-brukere i alderen 16–29 år. NBM colourbox.com colourbox.com RED FOR Å VAR SLE : Mange sykehusansatte tør ikke å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto: UNN fbaargang2015 fbseksjonHEL