Fagbladet 2/2015 < 31 STORTRIVES: – Vi var alle ferske da vi startet for litt over ett år siden. Det var spennende å skape nye og gode rutiner både administrativt og medisinsk, sier sykepleierne Astrid Tegle Sande og Oddleiv Harbakk. – Innen en halvtime får vi gjort det som tar mange timer på sykehus, sier Harbakk. – Pårørende er veldig fornøyd. Det å ha sine syke nærmere hjemme føles trygt, sier Sande. De forteller om kronikere som kommer igjen og igjen, og blir godt kjent med tilbudet og de ansatte. På Jæren øyeblikkelig hjelp er ingen dager like. De har et vidt spekter av diagnoser. De følger pasientene tett, og de tilstreber å ha en form for primærsykepleier for den enkelte pasient. Typiske diagnoser kan være kols, lungebetennelse, nyrebekkenbetennelse, smertebehandling etter brudd og korrigering av medisiner. Kreves god kunnskap De ansatte kommer fra hjemmesykepleien, fra sykehjem eller fra sykehus. Til sammen har de et godt overblikk over helsetjenesten. De syns også det er en stor fordel at alle er sykepleiere. Det gjør hverdagen lettere. Det er uproblematisk å bytte skift, og de syns også det gir faglig trygghet. På nettene er de to på jobb. – Hvis det oppstår noe på kveld eller natt, hviler det et stort ansvar på oss. På dagtid har vi lege til stede, men om kvelden må vi tilkalle beredskapslege eller legevaktlege, sier Sande. – Vi har også opplevd at den diagnosen som fastlege har oppgitt, ikke stemmer. Da gjelder det å være våken og kompetent, sier Harbakk. Sande og Harbakk har ikke mye negativt å melde, men de har merket seg at yngre pasienter har reagert på å bli innlagt i samme hus som et sykehjem, og de ser fram til å få nye lokaler i tilknytning til legevakten i Sandnes. Et solid tilbud Rådmann Ivar Undheim i Klepp kommune er fornøyd med at de fi re kommunene har gått sammen om et felles tilbud. – Skulle vi laget et eget tilbud bare for Klepp, måtte vi ha opprettet en til to sengeplasser. Det ville blitt for smått og sårbart. Med 12 sengeplasser har vi et tilbud som blant annet tillater oss å ha en lege på heltid, forteller Undheim. Tilbudet blir i dag fi nansiert med halvparten av midlene fra Helsedirektoratet og halvparten fra Stavanger Universitetssykehus. Når dette blir obligatorisk fra 1. januar 2016, vil midlene komme som rammetilskudd til kommunene. fbaargang2015 fbseksjonHEL