Fagbladet 2/2015 < 33 Eneste mulighet Sissel Holten og Sofi e Kristensen Nordvik er ikke typiske i sitt yrkesvalg. Faglæreren kan bare konstatere at det ikke er mange unge som velger fotterapi. Tidligere var det en del voksne helsearbeidere som tok etterutdanning som fotterapeuter. Men siden Reform 94 trådte i kraft, er det bare voksne uten en videregående utdanning fra før som får dekket den treårige utdanningen som fotterapeut. For noen år siden hadde de fulle klasser med 12 elever på hvert trinn, nå er elevtallet nesten halvert, samtidig som andre videregående skoler har lagt ned tilbudet på grunn av manglende søkning. – Derfor vil vi gjerne vise fram den fl otte skolen og fotklinikken vi har her. Det er viktig at ungdommer over hele landet får vite om tilbudet, mener Siv Aarnæs. Hun understreker at Rosenvilde tilbyr en komplett utdanning med all teori og all praksis fram til autorisasjon som fotterapeut. Hun håper også at lovverket blir endret slik SNUDDE BRÅTT: Merete Holm Anderssen skippet kokkeutdanninga da hun hørte det gikk an å bli ortopeditekniker. < fbaargang2015 fbseksjonHEL