34 < Fagbladet 2/2015 at voksne elever med videregående utdanning igjen får mulighet til å ta etterutdanning som fotterapeuter. Venninneparet fra Bodø er glad for at de fant fram til Rosenvilde. Neste år har Sissel Holten tenkt å ta påbygning og skaffe seg studiekompetanse før hun utdanner seg som sykepleier. Målet er å arbeide i et diabetesteam eller opp mot reumatikere. Flere vil bli ortopediteknikere Mens søkningen til fotterapien har vært synkende de siste årene, er interessen for ortopediteknikk stigende. Dette skoleåret er det tolv elever som tar Vg2. Ti vil fortsette med ortopediteknikk, mens to vil utdanne seg som fotterapeuter. Etter sommeren begynner de åtte på en toårig læretid. Utfordringen for både skolen og elevene er tilgangen på praksisplasser mens de tar Vg2 og toårig læreplass etterpå. Drammen og Oslo, som er nærmeste byer for Rosenvilde videregående skole, har bare tre–fire ortopediverksteder som i mange år har tatt imot elever i praksis. Elevene rullerer med å være ute på verkstedene i løpet av skoleåret. Hver enkelt er to uker ute og noen uker inne på skolens verksted før de igjen har to ukers praksis ute. Gunnar Valdimarsson er på skolen en dag i uka for å undervise i prosjekt til fordypning. – Vi har kjøpt inn noe utstyr slik at vi kan lære de helt grunnleggende tingene, sier den erfarne ortopediteknikeren som driver eget verksted i Hokksund resten av uka. Ifølge praksislæreren er produksjon av fotsenger (såler), ortoser (skinner) og proteser de mest grunnleggende produktene i faget. Foreløpig er det ingen verksteder i nærområdet som har bundet seg til å ta imot lærlinger fra høsten. En av ti har læreplass neste år Gunnar Valdimarsson har undervist de ti elevene siden oktober. Merete Holm Anderssen skal lage en leggskinne og syr nå reimer som skal festes rundt leggen. Simen Jan Røkås Nilsen holder på å lage fotsenger etter mønster av sine egne føtter. – Mange trenger såler uten at de vet det. De skjønner først at de har brukt sko med feil såler når de blir gamle og får vondt i føttene, mener læreren. Om læreren er aldri så fornøyd med progresjonen, er Merete Holm Anderssen foreløpig den eneste av de ti som har fått læreplass fra neste år. Merete hadde begynt på utdanning som kokk da hun besøkte utdanningsmessa i hjembyen Trondheim og så en plakat om ortopediteknikk. Hun fikk ikke vite stort om faget på messa og undersøkte nettet. – Jeg syntes det virket så interessant at jeg besøkte et verksted, forteller hun. Hun fullførte skoleåret, men skiftet spor og tok Vg1 helse og oppvekst før hun flyttet til Østlandet for å fullføre utdanninga på landets eneste skole som utdanner ortopediteknikere. Etter sommeren skal hun tilbake og arbeide som lærling på det verkstedet hun besøkte etter utdanningsmessa. Siden vil hun ta fire års videreutdanning og bli ortopediingeniør. Utdanning som fotterapeut og ortopeditekniker • Rosenvilde i Bærum er Norges eneste offentlige skole som utdanner fotterapeuter og ortopediteknikere. • Skolen kan ta imot totalt 27 elever på Vg2 (15) og Vg3 (12). • Elevene fordyper seg i enten fotterapi eller ortopediteknikk på Vg2. De er oppe til felles eksamen før de enten fortsetter på Vg3 eller søker læreplass på ortopedisk verksted. • Begge utdanninger begynner med Vg1 helse og oppvekst. • På Vg3 tar elevene i fotterapi både teori og praksis på skolen. • Elevene i ortopediteknikk går Vg3 og Vg4 som lærling i bedrift. PRAKSIS PÅ SKOLEN: Gunnar Valdimarsson sørger for at Simen Jan Røkås Nilsen kan lage både såler og skinner når de skal ut i praksis. fbaargang2015 fbseksjonHEL