Fagbladet 2/2015 < 39 Samhandling på unges premisser Bli med på konferanse! Arrangør: Rådet for psykisk helse med støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering Hva er gode måter å jobbe på i skjæringspunktet mellom helsehjelp, sosiale tjenester og hverdags livets arenaer og forpliktelser? Lær om gode og betydningsfulle tiltak og arbeidsmåter i frivillig sektor, spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og politiet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie avslutter konferansen. Oslo Kongressenter onsdag 8. og torsdag 9. april 2015 Påmelding: www.psykiskhelse.no annonse_fagbladet.indd 1 30.01.15 10:51 Østfold fagskole er et yrkesrettet høyere utdannelse innen tekniske fag og helsefag. I 2015 er vi 450 studenter og 30 ansatte. Vi gir en kompetanse som er sterkt etterspurt. Våre studietilbud teknisk Bygg og anlegg (heltid og deltid) BIM BygningsInformasjonsModellering (deltid) Elkaft (heltid og deltid) Maskinteknikk (heltid, deltid og nettstøttet) Kjemi prosess (deltid og nettstøttet) Kjemi mat-/næringsmiddelteknikk (deltid og nettstøttet) Studietilbud helse (alle deltid) Helse, aldring og aktiv omsorg Psykisk helsearbeid og rusarbeid Barsel og barnepleie Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer Livsstils- og kroniske sykdommer Kreftomsorg og lindrende pleie For mer informasjon se fagskolen.ostfoldfk.no Søknadsfrist 15. april. Vi har åpen dag den 10. mars kl. 12-18. FAGSKOLE Høyere utdanning for deg med yrkeserfaring Reise dekkes selv, men du kan søke egen fagforening om å få den dekket. Alle som har vært yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet i 6 mnd, kan søke om stipend. Program sendes ut og legges på nettsidene når det er ferdig. Dagskonferanse for sykepleiere 19. mai 2015, Scandic Airport Hotell Gardermoen • Sammenhengende pasientforløp • Virus – mulig årsak til diabetes • Arbeidsglede • Hvordan forholder sykepleiere seg til pasienter som opplever og gir utrykk for ensomhet. • Legemiddel og underernæring Tema: Avgift: Sykepleiere som er medlemmer: egenandel kr 500 Ikke medlem: kr 2.500 Studentmedlem: gratis – Vi gleder oss over at portørfagbrevet endelig ser dagens lys, sier Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Det blir et løft for helsesektoren og positivt for alle som velger denne utdanningen og yrket. Fagforbundet har vært tungt inne i prosessen med å få faget på plass. Kunnskapsdepartementet har vedtatt at portørfaget blir et eget Vg3 som skal bygge på Vg2 helsearbeiderfag, helseservicefag eller ambulansefag. Det skal følge hovedmodellen for fagopplæring med to år i skole og to år i lære. Læreplanen er ferdig. Portører landet rundt kan glede seg. – Portørene har fått utvidet ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere, og det stilles stadig større krav til både kompetanse og egnethet. Den nye utdanningen vil bidra til kvalitetssikring av faget og styrke tilliten til yrkesgruppa og helsetjenesten, sier Turøy. Endelig fagbrev for portører Illustrasjonsfoto: Jan Lillehamre fbaargang2015 fbseksjonHEL