40 < Fagbladet 2/2015 Ta i bruk ny teknologi i ambulansene FOKUS Ambulansen skal bidra til å redusere samfunnets helsekostnader ved at vi tar i bruk ulike plattformer og diagnostisk teknologi, og skiller kompetansen. Et gjennomsnittlig døgnopphold på sykehus koster 40.000 kroner, ifølge regjeringen.no. For å sette kostandene i perspektiv – en hofteoperasjon koster 160.000 kroner, en vanlig fødsel 22.000 kroner, en fødsel med keisersnitt 55.000 kroner og en levertransplantasjon 1,2 millioner kroner. En infeksjon i en nyoperert hofteprotese koster 500.000 kroner. Det er ca. 15.000 tilfeller av nye hjerneslag i Norge hvert år, og i dag lever rundt 60.000 mennesker med hjerneslag her til lands. Hjerneslag er den tredje største dødsårsaken i Norge. Det er mye å spare på å utstyre ambulansene med nye plattformer og diagnostisk teknologi. En studie publisert i Lancet Neurology ønsket å se på bruk av teknologi og avansert medisin i ambulansen. De bygget om en ambulanse til å ha med seg en CTscanner, et laboratorium og videokommunikasjon. Så sammenliknet de denne ambulansen med en vanlig ambulanse og hvordan de fungerte i oppdrag med hver sine 100 hjerneslag. Ambulansen uten CT fi kk transportert og stilt diagnose på pasienten på gjennomsnittlig 76 minutter. I ambulansen med CT – fra alarm til diagnose, og behandling iverksatt – gikk det i gjennomsnitt 35 minutter. Det er en hel time bedre enn den tradisjonelle ambulansen. Tall fra 2012 forteller oss at totale utgifter til helsetjenester og utstyr i Norge det året var på 270 milliarder kroner. Utgifter til ambulanse og pasienttransport utgjorde sju prosent av de totale helseutgiftene. 48 prosent gikk til medisinsk utstyr og legemidler. 1,2 milliarder ble brukt på medisinsk, teknisk utstyr i hele spesialisthelsetjenesten, ifølge Statistisk sentralbyrå. Pasienten deltar i en stor syklus som begynner i hjemmet og avsluttes hjemme. I praksis betyr det at ambulansen ved prehospital klinikk henter pasienten hjemme, avleverer til akuttmottak i sykehus, som igjen aktiverer ulike avdelinger for prøvetaking, eventuell kirurgi, behandling og overnatting. Videre sendes pasienten på kommunal rehabilitering, KADavdeling, hjem med kommunal hjemmetjeneste eller selvhjulpen. Omsorgstjenestene er de mest økende økonomiske utgiftene i helsebudsjettet. Ny teknologi kan hjelpe oss til å stille diagnoser på et tidligere tidspunkt. Lege Nils Petter Oveland hos Norsk Luftambulanse på Sola har i mange år kjempet for å få små ultralydapparater inn i varmen og ut i felten. Han har nå bevist at apparatet på størrelse med en stor mobiltelefon kan oppdage skader vi ellers må ha en diger CTskanner på sykehuset for å oppdage. Kommunikasjonen mellom sykehus og ambulanse kan fordelaktig automatiseres ved bruk av terminaler som benytter mobilitet i større grad enn i dag. Nå er det slik at ambulansene ikke har et felles elektronisk oppslagsverk, en elektronisk journal eller noen form for elektronisk datakommunikasjon i bilene ut over bruk av applikasjoner på egen privat mobil. EksempelCharlotte Skilbred Autorisert helsefagarbeider, med videreutdanning i ambulansearbeiderfag. Studerer nå bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Telemark. Hjelpepleiere, omsorgspersoner og assistenter kan også transportere stabile pasienter i et egnet kjøretøy uten blålys. fbaargang2015 fbseksjonHEL