Fagbladet 2/2015 < 41 vis er ikke felleskatalogen tilgjengelig uten at ambulansearbeiderne må ta av seg beltet når bilen er i fart. Det oppstår også hygieniske avvik ved bruk av bøker som MM, MPK, MSS og felleskatalogen under behandling av pasienten. Programvarene Amis og Dips – ambulansetjenestens journalsystem og sykehusets journalsystem – kommuniserer ikke med hverandre. Dette betyr i praksis at ambulansearbeideren først må notere på papirjournal i bilen, deretter i elektronisk journal i Amis, for så å skrive ut og skanne manuelt inn i sykehusets Dips. Dette fører til redusert effektivitet og merarbeid for ambulansepersonellet, og ambulansene blir stående opptatt hos AMK lenger enn nødvendig. En annen nødvendig plattform kan være en skjerm i bilen og i lomma som kan desinfiseres etter bruk. Som inneholder alle oppslagsverk ambulansen og personellet anser som nødvendig, eksempelvis medisinsk leksikon, sykepleiehåndboka, felleskatalogen, MM, MPK, medikamentregning og andre tabeller. Det er ikke mulig å desinfisere en bok uten å ødelegge den. I tillegg bør de ulike oppdragene og fagkompetansen skilles mer tydelig enn i dag. Vi bruker mye tid og penger på planlagte pasienttransporter, med godt kvalifisert ambulansepersonell. Hjelpepleiere, omsorgspersoner og assistenter kan også transportere stabile pasienter i et egnet kjøretøy uten blålys. Over 70 prosent av dagens oppdrag er rene transportoppdrag og grønne turer. Vi bør prioritere de sykeste i en ambulanse med kvalifisert personell – som kan stille tidlig antatt diagnose, iverksette behandling og kjøre til rett sykehus eller legevakt. Foto: colourbox fbaargang2015 fbseksjonHEL