40 < Fagbladet 2/2015 2015 er friluftslivets år. Det skal barnehagebarn rundt om i landet få lov til å glede seg over. Barnehagedagen 10. mars skal vies til naturen og friluftsopplevelser under slagordet «Vi vil ut». Og utetid vil barna få mye av dette året. Solsida Barnebeite på Gran i Hadeland er en barnehage uten innlagt strøm og vann, der barna nesten alltid er ute, og der de baker brød i vedfyrt ovn og koker suppe på bålet. Naturfotografen Pål Hermansen har fulgt barnehagen gjennom fi re årstider. Resultatet er blant annet boka «Ut og lek», der målet er at bildene skal inspirere andre barnehager til å være mer ute og la barna bruke sin egen fantasi til den frie leken. Liten ut og lek og sprek, fbaargang2015 fbseksjonHEL