Fagbladet 2/2015 < 49 A v de 120 innenfor pleie og omsorg som ble oppsagt i Halden kommune i fjor høst, kan 62 av Fagforbundets medlemmer havne i Arbeidsretten. I tillegg forbereder også andre arbeidstakerorganisasjoner søksmål for sine medlemmer. Etter at Fagforbundet Halden og Aremark var ferdig med forhandlingsrunden med kommunen, bestemte de seg for å stevne kommunen for 62 usaklige oppsigelser. 62 forskjellige saker – Vi hadde 78 medlemmer blant de oppsagte. 13 av dem har godtatt oppsigelsen. Det har blant annet sammenheng med at de ikke er oppsagt fra hele stillingen, men har fått den redusert til vakt annenhver helg. For disse 13 utgjør dette en stillingsreduksjon på mellom 0,1 og 3 prosent, derfor har de akseptert den. Kommunen har trukket oppsigelsen for tre medlemmer, og da sitter vi igjen med 62 oppsagte som det er sendt inn søksmål på, opplyser hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Halden og Aremark, Kirsti Rørmyr. Etter at forhandlingene med kommunen ble sluttført 20. januar, ble sakene sendt til forbundet sentralt, og der har juridisk avdeling utarbeidet og sendt søksmål for hver av oppsigelsessakene. Alle ansatte har rett til å stå i stillingene sine inntil rettskraftig dom foreligger. Forberedt på søksmål – Arbeidsgiver opplever at forhandlingsmøtene er gjennomført på en god og ryddig måte, sa rådmann i Halden, Gudrun Haabeth Grindaker, til NRK etter at forhandlingene med Fagforbundet Halden og Aremark var avsluttet. Hun var kjent med at Fagforbundet forberedte søksmål, og sa at kommunen var forberedt på å håndtere de søksmålene som kommer, og ville legge til rette for at den videre saksgangen vil bli gjennomført på en ryddig måte. Tekst og foto: PER FLAKSTAD MASSESØKSMÅL: Advokatassistent Anne Karien Karlsen- Platt og forbundsadvokat Hans Christian Monsen legger siste hånd på arbeidet før Halden kommune blir stevnet. 62 oppsigelser til Arbeidsretten Fagforbundet har sendt oppsigelsene av 62 medlemmer i Halden til Arbeidsretten. Kirsti Rørmyr, hovedtillitsvalgt Fagbladet 2/2015 < 53 fbaargang2015 fbseksjonHEL