50 < Fagbladet 2/2015 OM EI FRAMTID DRØMMEN Over to millioner polakker har søkt lykken i utlandet de ti siste åra. Landet tappes for arbeidskraft. På en norsk språkskole i Warszawa drømmer elevene om å jobbe i Norge. Tekst: STIG CHRISTENSEN og SIMEN AKER GRIMSRUD Ie t lite klasserom på den norske språkskolen Zoo zanko i utkanten av Warszawa sitter 15 elever i en hestesko. De stotrer fram setninger på norsk. En er utdannet farmasøyt, en annen selger. En tredje er ambulansearbeider. To er så unge at de ikke er ferdig med ungdomsskolen ennå. Alle drømmer de om ei framtid i Norge. – Jeg ønsker å reise dit og få bedre lønn, sier ambulansearbeider Stawomir Karpinski. Han forteller at han må ha to jobber i Polen for å komme opp i en noenlunde anstendig inntekt. Minst ti prosent av arbeidstakerne har to jobber for å klare seg økonomisk. Lønn er likevel ikke den eneste motivasjonen. – Det er en av grunnene, men jeg vil også oppleve noe annet og kanskje komme tilbake til Polen etter hvert, sier han. Startet språkskole – Jeg hadde ingen planer om å starte en språkskole, sier Zuzanna Szczepanska i en pause mellom kursene på skolen. Det er travle dager og fulle kursklasser. Hun bodde deler av oppveksten i Norge. Tilbake i Polen fi kk hun mange henvendelser fra folk som ville lære norsk. Pågangen ble så stor at hun i 2006 bestemte seg for å starte en språkskole. Siden har det bare vokst. – Det blir bare større og større pågang. Nå drømmer jeg om å starte en norsk kafé, sier Szczepanska. Hun forteller at elevene ved skolen kommer fra de fl este yrker. Mange er godt utdannet. 98 prosent av dem reiser til Norge. – Det er trist at Polen tappes for fl inke folk, men mange tenker at de kan få et bedre liv i Norge, sier Szczepanska. Utrygt arbeidsmarked Polen er den 24. største økonomien i verden, og det går bra i næringslivet. Men det er ikke det samme som at arbeidstakerne får ta del i oppturen. Polen er blant de landene i Europa med størst forskjeller mellom fattig og rik, noe som fører til lav kjøpekraft for fl ertallet, svekket tillit til myndighetene og høy kriminalitet. Det polske arbeidslivet preges av lav lønn og midlertidige ansettelser. Mange blir tvunget til å starte enkeltmannsforetak og over en fi redel går på midlertidig kontrakt. Det er også få som organiserer seg. Kun rundt 14 prosent er medlemmer i en fagforening. Til sammenlikning er over halvparten av norske arbeidstakere organisert. Utdanningsnivået er høyt i Polen, men mange av dem som går ut fra høgskoler og universiteter, står uten jobb. UTDANNEDE FORSVINNER: Lucyna Dargiewic, i Sykepleierforbundet er bekymret for at mange ferdig utdannede sykepleiere forsvinner ut av landet. Foto: Simen Aker Grimsrud I NORGE TIL NORGE: Disse polakkene går på språkskole i Warszawa for å lære norsk. POLSK ARBEIDSUTVANDRING > 54 < Fagbladet 2/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL