Fagbladet 2/2015 < 61 gjenværende regjeringspartiene og med den tidligere regjeringspartneren i høstens valg. Enn så lenge synes utsiktene ikke svært gode verken for et gjenvalg i år eller for et videre samarbeid. Det rødgrønne samarbeidet kom opp i en tid da stadig flere velgere etterspurte styringsdyktige flertallsregjeringer. Ti år senere har de rødgrønne bare levert det i Norge, men likevel altså endret det politiske liv også i Sverige og Danmark. Tross nederlaget i 2013 har det rødgrønne regjeringssamarbeidet i Norge gjort betydelig suksess i et tiårsperspektiv. Utsiktene til et nytt rødgrønt flertall i 2017 synes etter vel ett år i opposisjon allerede gode – med eller uten støtte fra Miljøpartiet de Grønne. Utfordringen, som kan bli fatal i 2017, er stadig mer ujevn intern fordeling av velgere. Høstens kommune- og fylkestingsvalg blir en svært viktig test på om de rødgrønne finner fordelingsnøkkelen for sin felles politikk og sine felles velgere. Skuffende resultater for Sp og/eller SV kan ellers stoppe Aps vei tilbake til makten i mange kommuner og fylkesting i år – og i landet om to år. Samlet sett har de rødgrønne i Norge det siste året opplevd stor fremgang på meningsmålingene. Det er hyggelig for oss som håper på nye rødgrønne seire, men gir samtidig grunn til ettertanke. Valget i Norge 2009 og i Sverige 2010 ble, mye på grunn av den pågående finanskrisen, unntak fra en sterk trend til at skandinaviske velgere raskt vender seg mot den til enhver tid sittende regjering. I Einar Gerhardsen storhetstid på 1950-tallet var levestandarden i Norge langt lavere enn i dag. Men de fleste velgerne hadde det alltid litt bedre enn de hadde ved forrige valg – og gjenvalgte derfor regjeringen. I vår tid kan det se ut som velgernes forventninger vokser raskere enn økonomien – og at sittende regjeringer derfor ikke gjenvelges nær sagt uansett hvor god økonomien er blitt. Høyre og FrP kastet seg på denne misnøyebølgen med svært ambisiøse valgløfter i 2013, og fikk svært raskt problemer med å oppfylle forventningen etter valget. Trenden til at det er mye lettere å tilfredsstille velgerne fra opposisjon enn fra posisjon, bidrar til at de rødgrønnes utsikter for kommende valg synes langt bedre i Norge enn i Sverige og Danmark. Det gir grunn til betydelig optimisme for 2015 og 2017, men samtidig grunn til litt ettertanke i et lengre tidsperspektiv. ALLIANSER: Sosialdemokratene i Skandinavia har de siste år regjert sammen med andre partier. Ap-leder Jonas Gahr Støre har håp om å bli statsministerkollega med svenske Stefan Löfven og danske Helle Thorning-Schmidt etter valget i 2017. Foto: Scanpix fbaargang2015 fbseksjonHEL